Af Redaktionen

Den 15. december trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene bliver skærpet med en tredjedel, hvis man affyrer for eksempel romerlys, raketter eller heksehyl mod andre

Nytårsfyrværkeri er flot og farverigt på aftenhimlen, men kan være yderst farligt, hvis det bliver affyret mod andre.
Og den 15. december trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene bliver skærpet med en tredjedel, hvis man affyrer for eksempel romerlys, raketter eller heksehyl mod andre – hvad enten der er tale om almindelige borgere eller ansatte i offentlig tjeneste som politi, brandvæsen og hjemmepleje.

Folketinget strammede reglerne efter en række hændelser for et år siden i primært København, hvor der blandt andet blev fyret fyrværkeri af mod politibetjente.

Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi fremhæver, at der endnu ikke har været denne type hændelser i politikredsen. Og sådan skulle det gerne fortsætte.

– Vi opfordrer forældrene til at understrege over for deres børn og unge, hvordan de skal håndtere fyrværkeri, både i forhold til deres egen og andres sikkerhed. Og er der nogen, der i grov kådhed affyrer fyrværkeri mod andre, er det dels yderst farligt, dels kan det udløse en stor plet på straffeattesten, der påvirker mange år ud i fremtiden, advarer Chr. Østergård.

Reglerne om fyrværkeri

 • Salget af nytårsfyrværkeri begyndte i denne uge og varer frem til den 31. december.
 • Det er kun tilladt at affyre fyrværkeri i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar 2021.
 • Det er ulovligt og strafbart at besidde, sælge og købe ulovligt fyrværkeri.
 • Det er ulovligt at affyre fyrværkeri mod andre – det gælder både almindelige borgere og ansatte i offentlig tjeneste som politi, brandvæsen og hjemmepleje. Og hvis du gør det, kan det have store strafmæssige konsekvenser.
 • Folketinget har netop skærpet lovgivningen, så straffene på området er øget med en tredjedel.
 • Affyrer du fyrværkeri mod almindelige borgere, er der tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 252 (forsætlig fareforvoldelse ved affyring af fyrværkeri mv.).
  Før strafskærpelsen lå straffene typisk på fængsel i 10 – 60 dage.
 • Affyrer du fyrværkeri mod ansatte i offentlig tjeneste, er der tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 119 b, der er en ny bestemmelse. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til otte år.
  Før strafskærpelsen lå straffene typisk på fængsel i 4 – 9 måneder.

Fem gode fyrværkeriråd fra Sikkerhedsstyrelsen

 • Brug altid beskyttelsesbriller
 • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
 • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
 • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
 • Gå aldrig tilbage til en fuser