Drengene er idømt tre måneders betinget fængsel, samfundstjeneste samt tilsyn fra de sociale myndigheder. Fredag blev de to drenge på henholdsvis 16 og 17 år ved Retten i Esbjerg dømt for at have delt den såkaldte Marokko-video på Facebook Messenger.

Den 16-årige er idømt tre måneders betinget fængsel med to års prøvetid lige så vel, at de sociale myndigheder vil have ham under opsyn. Han skal desuden følge de sociale myndigheders anvisninger om skolegang, uddannelse eller arbejde.

Såfremt myndighederne finder det nødvendigt, skal han ligeledes indvillige i misbrugsbehandling, og psykologisk eller psykiatrisk udredning og behandling.

Den 17-årige blevet idømt tre måneders betinget fængsel med et års prøvetid samt 80 timers samfundstjeneste. Derudover er han sat under tilsyn af Kriminalforsorgen.