Af Redaktionen

I dag er det Børnenes kampdag. Den dag er sat i verden for at give børn mod til at sige deres mening.

Det er også en anledning til at give de børn og unge, som ofte bliver overhørt, en stemme.

-I dag vender vi det døve øre til de 122.000 børn, der ifølge Sundhedsstyrelsen vokser op i familier med alkoholproblemer eller stofmisbrug. De bliver overhørt, både mens de er børn og senere, når de som unge lider under følgerne, siger Henrik Appel, der er landsleder i TUBA, der yder gratis terapi og rådgivning til de børn og unge.

TUBA har i samarbejde med Alinea+ skabt tre undervisningsforløb, der sætter fokus på nogle af de udfordringer børn og unge kan stå overfor, når de vokser op i et hjem med alkoholproblemer eller stofmisbrug. Undervisningsforløbene skal være med til at sætte fokus på de konsekvenser, som forældres alkoholproblemer kan have. Både hos de børn og unge, der ikke er berørt af misbrugsproblemer og hos dem, der er. Og det skal få os alle sammen til at tale mere om det. Undervisningsmateriale skal byde tabu

-Det er uden tvivl de voksnes ansvar at sikre, at ingen børn bliver skadet af at vokse op i en familie med alkoholproblemer og stofmisbrug, men i praksis er det ofte børn og unge selv, der må række ud efter hjælp. Det skal vi have gjort noget ved. Flere skal turde blande sig, siger Henrik Appel.

Med undervisningsmaterialet håber nonprofitorganisationen, at det bliver mindre tabubelagt at tale om, både for dem, som er ramt og for dem, som ikke er.

-Vi bliver nødt til at anerkende, at forældres alkoholmisbrug ikke kun kan give voksne problemer, det kan også have konsekvenser for deres børn. Når de børn og unge, som er ramt, rækker ud, så er det vores ansvar at tage det seriøst og at hjælpe. I TUBA mener vi, at børn og unge, der er ramt af senfølger, skal have ret til hurtig behandling. Det har de i praksis ikke i dag, siger Henrik Appel. Undervisningsforløbene, der bygger på TUBAs tre kortfilm Ida, Natsværmer og Mit barn, tager udgangspunkt i klassisk filmanalyse og lever op til de læringsmål, der er opsat for danskundervisningen i 8. til 10. klasse.