Af Redaktionen

Esbjerg Kommune har de sidste tre år haft stor fokus på at sikre at flere af kommunens unge får en uddannelse – og det øgede fokus giver nu pote, aldrig før har så mange unge været tilmeldt en ungdomsuddannelse.

Det er både erhvervsskolerne og gymnasierne i Esbjerg Kommune, der kan mærke en stigning i andelen af unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Størst er stigningen på erhvervsskolerne, hvor 23,7 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse i 2021 er tilmeldt en erhvervsuddannelse, hvilket er den højeste andel nogensinde.

Det er en stigning, der skaber stor glæde i Unge & Uddannelsesudvalget, der netop blev nedsat for 3,5 år siden for at få sat unge og deres uddannelse på den politiske dagsorden:

-Vi ser i år det højeste antal unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse i mange år. Det er virkelig en udvikling, som vi kan være stolte over. Vi mangler i den grad faglært arbejdskraft, derfor er vi særligt glade for udviklingen på erhvervsuddannelsesområdet, siger Kurt Bjerrum, formand for Unge & Uddannelsesudvalget.

Esbjerg Kommune har iværksat en række initiativer for at få flere unge til at vælge og blive klar til en ungdomsuddannelse. Blandt andet har folkeskolerne arbejdet intensivt med læringsforløb for at få flere unge til at opnå de adgangsgivende krav til ungdomsuddannelserne.

Det erhvervsrettede fokus er også boostet med blandt andet ansættelse af erhvervsplaymakere, der styrker samarbejdet mellem kommune, erhvervsliv og erhvervsuddannelsesinstitutionerne. Ligesom der er stor fokus på at hjælpe med omvalg i stedet for frafald.

-Resultaterne er overvældende gode. Vores opgave nu bliver at sikre, at de gode tendenser fortsætter, og vi får fastholdt det gode samarbejde og alle de nye initiativer. Det får vi heldigvis endnu større mulighed for med skole frisættelsesforsøget, siger Diana Mose Olsen, formand for Børn & Kulturudvalget.