Af Redaktionen

Fra Vejen og Esbjerg til Kerteminde og Nyborg. Nu er der sat navne på de 14 nye kommuner i Region Syddanmark, der sætter turbo på den lokale klimaindsats. Sammen med 32 andre kommuner fra hele landet skal de udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen gennem projektet DK2020. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder interessen for overvældende.

Så inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimaplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og Region Syddanmark.

De 14 kommuner, der blandt andet tæller Esbjerg, skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Dermed er kommunerne med til at skrive decideret klimahistorie.

Parterne bag initiativet – foreningen Realdania, KL og landes fem regioner – løftede i september sløret for et nyt, stort klimapartnerskab under navnet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’, som inviterede alle landets kommuner til at udvikle klimaplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. I første omgang var 20 pilotkommuner med, og nu har 46 kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ansøgningsrunde – herunder 14 fra Region Syddanmark.

H.P. Geil (V) borgmester i Haderslev Kommune og formand for KKR Syddanmark, siger:

– Jeg er virkelig stolt over og glad for, at så mange syddanske kommuner er med i første runde af DK 2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Det er et stærkt signal om, at vi er ambitiøse med klimaindsatsen og samtidig også står sammen om indsatsen. Jeg glæder mig til, at vi kommer i gang for alvor – til at vi hver især får sat gang i eget maskineri, men bestemt også til at vi fælleskommunalt bliver klogere på specifikke indsatsområder.

Nyt regionalt sekretariat står klar til at hjælpe kommunerne

De 14 kommuner kan undervejs i arbejdet med klimaplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra et nyoprettet regionalt sekretariat i Region Syddanmark. Her vil faglige medarbejdere fra KL’s lokale Kommune Kontakt Råd (KKR), fra Region Syddanmark og fra relevante lokale operatører rådgive kommunerne i DK2020 og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner.

Stephanie Lose (V) regionsrådsformand for Region Syddanmark siger:

– Det er fantastisk, at så mange kommuner i Region Syddanmark har taget klimapartnerskabet DK2020 til sig, og nu kaster sig ind i den verdensomspændende kamp mod klimaforandringerne. Det er ikke en nem opgave, og jeg er stolt over, at regionen og de syddanske kommuner står sammen om at løse den. I Region Syddanmark stiller vi al vores viden og erfaring til rådighed, og i samarbejde med den lokale KKR har vi opbygget et yderst kompetent sekretariat, som kan hjælpe kommunerne med at analysere deres lokale problemstillinger og trykprøve indsatserne i forhold til bæredygtighed og klimatilpasning.

Regioner og kommuner har en nøglerolle i klimakampen 

Det særlige ved de klimaplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Derudover skal kommunerne identificere klimatiltag for at ramme nettonul-udledning senest i 2050 samt komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

-Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner. Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Og det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Undervejs vil de 46 kommuner både kunne sparre med hinanden, men også med de 20 pilotkommuner, der siden 2019 har været i gang med at udarbejde klimaplaner efter samme standard med støtte fra Realdania. Her er Samsø, Sønderborg og Roskilde allerede nået i mål.

De 14 kommuner i Region Syddanmark, der skal deltage i ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, er:

Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Varde, Vejen, Ærø og Aabenraa. 

De øvrige 32 kommuner er:

Ballerup, Brøndby, Favrskov, Faxe, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Hedensted, Herlev, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Odder, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Rudersdal, Rødovre, Skive, Slagelse, Sorø, Struer, Syddjurs, Tårnby, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg og Aalborg.

Fakta: Mere om ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ 

Alle landets kommuner har frem til 21. oktober kunne søge om at blive en del af ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’. 46 kommuner har ansøgt om at være en del af den første runde, hvor de nu skal i gang med at udvikle en lokal klimaplan. Igen i 2021 åbner endnu en ansøgningsrunde.

Realdania, KL og regionerne bidrager hver med 15 mio. kroner til ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’, hvilket giver mulighed for at invitere alle landets kommuner med i projektet fordelt over to runder.

Opgaven med at rådgive de kommuner, der fremover bliver en del af DK2020, og faciliteter deres arbejde med at udvikle klimaplaner, organiseres i samarbejde mellem hver af de fem regioner og KL’s Kommune Kontakt Råd (KKR). Den grønne tænketank CONCITO er overordnet projektsekretariat og videns partner i projektet.

KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i hver af landets fem regioner, der varetager kommunernes interesser.

Fakta: Mere om de første 20 kommuner i DK2020

Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske pilotkommuner gennemgår et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5 °C-målsætning.

Kommunernes klimaplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser. Undervejs har de 20 kommuner fået teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter fra C40 og den grønne tænketank CONCITO, så planerne lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

Baggrunden for DK2020 er rapporten ”Deadline 2020”, som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 pct. af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global standard for, hvordan bynetværkets 96 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5 °C-målsætning. Og det er denne globale og ambitiøse tilgang, de danske kommuner skal realisere gennem DK2020.