Af Sabina Schmidt

Vi handler på nettet som aldrig før. Men pas på, før du klikker på ‘køb’.

Mange af de webbutikker, som ellers ser professionelle og troværdige ud, vil i virkeligheden snyde dig. Rigtig mange endda, og det bliver uden tvivl et endnu større problem op til julehandlen.

E-mærket, der er den danske certificerings ordning for sikker handel på nettet, har politianmeldt hele 150.000 webbutikker. Det oplyser DR.

Fælles for dem er, at de er registreret på udenlandske domæner og at de ifølge E-mærket forsøger at fuppe intetanende danskere. Det gør fupsiderne blandt andet med masser af  utrolige tilbud på lækre mærkevarer.

Og hvis du falder for fristelsen, kan du virkelig blive snydt.

-Det er typisk kopier, man får, og ikke den ægte vare. Men man risikerer også mere alvorlige ting som at få stjålet sine kreditkortoplysninger, som så kan blive solgt på the dark web, fortæller specialanklager Dorte Frandsen fra Bagmandspolitiets cybercrime-enhed.

Det er Bagmandspolitiet, der behandler de mange politianmeldelse, og mange er kendte af politiet i forvejen. To tredjedele af de politianmeldte webbutikker har en dansksproget hjemmeside eller tilbyder at man kan handle i kroner. En fællesnævner for de politianmeldte hjemmesider er, at de er registreret på udenlandske domæner og typisk ender på ‘.net’ eller ‘.com’ og ikke ‘.dk’, som de fleste danskregistrerede webbutikker. Altså en af de første ting, man i hvert fald kan gå efter. Se mere om hvad du kan gøre for at sikre dig: https://www.emaerket.dk/