Af Lene Memborg   Illustration: Friis & Molkte Architects/Raundahl & Moesby

Det kommende byggeri på Tovværksgrunden som Ungdomsbo står bag, får boliger der er særlig beregnet til læger og sundhedspersonale. Også økonomiudvalget bakker ideen op.

Den fleksible udlejning går alt i alt i sin enkelthed ud på, at de personer der er under sundhedsfaglig uddannelse eller fx yngre læger, der er tilflyttere til Esbjerg Kommune, får fortrinsret. Helt konkret betyder det, at 90 procent af de 87 nye boliger – svarende til 78 boliger – forbeholdes nye borgere, det kan være kandidatstuderende på medicinstudiet eller andre med tilknytning til sundhedsfaget.

Jesper Frost Rasmussen (V) mener også at netop den fleksible udlejning kunne være med til at bosætningen i Esbjerg Kommune: – Vi har jo længe arbejdet på at få flere studerende og netop nu hvor vi har fået kandidatuddannelsen i medicin til Esbjerg, kan medicinstuderende ved Syddansk Universitet i Odense tage kandidatdelen ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, og vi vil rigtig gerne have dem til at slå sig ned her i byen. Der er allerede 60, der er interesserede i at tage kandidatdelen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, selv om der rent faktisk kun er 30 pladser, og det er jo intet mindre end fantastisk, med den store interesse. Og når vi så står med åbne arme og er klar med et boligtilbud, øges chancen jo for, at de vælger os, slutter en tilfreds Jesper Frost Rasmussen.