Af Redaktionen

Sydvestjysk Sygehus er ved at etablere et ældremedicinsk (geriatrisk) speciale som en del af Medicinsk Afdeling. De indlagte ældremedicinske (geriatriske) patienter vil blive placeret på anden etage (D2) i Ny Sengebygning sammen med nyremedicin og de endokrinologiske specialer.

SVS har længe haft et strategisk ønske om, at etablere dette speciale, blandt andet begrundet i et behov for at have et særligt fokus på den ældre målgruppe som følge af den demografiske udvikling. Herudover er ældre borgere et fokusområde i Sundhedsaftalen 2019-2023 og en målgruppe, som fylder meget i samarbejdet mellem os på sygehuset, kommunerne og almen praksis.

Vi har for nyligt været så heldig at kunne ansætte specialeansvarlig overlæge, Ole Davidsen, som skal stå i spidsen for afsnittet sammen med en specialeansvarlig sygeplejerske. Ole Davidsen er en erfaren geriater, som har stort fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og som brænder for at komme godt i gang med samarbejdet med medarbejderne i kommunerne. Derudover er der ansat to svenske geriatere, Johanna Qarnström og Hossein Abednazari første september.

Ole Davidsen er meget opmærksom på at få etableret et godt samarbejde med både kommuner og praktiserende læger, og han ønsker i høj grad, at det ældremedicinske speciale kan understøtte almen praksis og kommunerne. Hvis du sidder som praktiserende læge med input til samarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Ole Davidsen på ole.davidsen@rsyd.dk.