Af Redaktionen

Enhver hjemløs er én for meget, og de sidste ti år har Esbjerg Kommune oplevet en stigning i antallet af især unge hjemløse. Derfor har politikerne i Esbjerg Kommune vedtaget en ny hjemløsestrategi, der skal sikre, at alle borgere har tag over hovedet – og ikke mindst, at ingen ender tilbage på gaden.

-Vi ønsker ikke, at nogen af vores unge og voksne borgere lever i hjemløshed. Derfor har vi lavet den her nye ambitiøse hjemløsestrategi, hvor vores vision er at afskaffe hjemløsheden i Esbjerg Kommune. Vi har sat os et ambitiøst delmål om, at vi allerede om fire år har 40 procent færre hjemløse end i dag, fortæller Henrik Vallø, formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Den seneste hjemløsetælling i 2019 viste, at 169 borgere i Esbjerg er hjemløse. Dermed betyder delmålet, at antallet af hjemløse i Esbjerg skal ned under 100 allerede i 2025.

-Jeg er glad for, at der også kommer fokus på unge og hjemløshed med den nye hjemløsestrategi. Vi ved, at der er høj risiko for hjemløshed blandt især anbragte unge, og derfor er det altafgørende, at vi får endnu større fokus på, hvordan vi støtter bedst muligt, så vi ikke vedbliver med at se en stigning af unge, der ender i hjemløshed. siger Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familieudvalget.

Esbjerg Kommunes nye hjemløsestrategi er blevet til i tæt fællesskab med kommunens lokale boligselskaber og frivillige sociale organisationer som Udsatterådet, De Hjemløses Venner, Skjoldbo og Kirkens Korshær Varmestue.

Strategien tager udgangspunkt i Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed 2020, der bygger på Housing-First-tilgangen. Det betyder, at en bolig er en basal menneskeret, og at det fremadrettet vil være den enkelte borgers ønsker, drømme og håb, der bliver udgangspunktet for hjælpen ud af hjemløsheden.

-Det er vigtigt først og fremmest at få tag over hovedet. Men vi får ikke afskaffet hjemløsheden, hvis ikke vi også tager hånd om borgerne efterfølgende og hjælper dem videre i livet. Det giver den nye strategi os nu en fælles retning for, hvordan vi gør bedst, forklarer Henrik Vallø.

 

FAKTA

Hjemløshed i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har, ligesom resten af Danmark, oplevet en stigning i antallet af hjemløse de sidste ti år. Den seneste hjemløsetælling i 2019 viste, at 169 personer i Esbjerg ikke har noget sted at bo. Langt de fleste af dem er unge mellem 18-29 år.

Det er en stigning på 36 procent over de sidste ti år, da der i 2009 ’kun’ var 124 hjemløse i Esbjerg.