Af Carsten Mathiesen   Foto: Inge Nagstrup

I weekenden den 14.-15. august blev der igen afholdt bioblitz i Marbækområdet, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening (DN), Esbjerg Naturplejeforening og Myrthuegård. Ved et bioblitz gælder det om at finde så mange dyre- og plantearter som muligt indenfor 24 timer. Der mødte ca. 50 mennesker op fra nær og fjern, unge og gamle i alle aldre.

-Det var et fantastisk arrangement med meget engagerede og entusiastiske deltagere, der virkelig gik på med krum hals. Nogle af deltagerne er blandt Danmarks bedste nørder indenfor deres felt. Det lykkedes at finde ca. 500 plante- og dyrearter, heriblandt sommerfugle, mosser, svampe, laver og krible/krable dyr. Adskillige af fundene er sjældne, og mange af de fundne arter er nye for Marbækområdet, udtaler en glad Carsten Mathiesen, medarrangør af bioblitzen og næstformand for DN-Esbjerg.

Dagen startede med et lækkert morgenbord, hvor deltagerne blev introduceret for hinanden, og der blev givet praktiske oplysninger af arrangørerne, hvorefter deltagerne blev sluppet løs i Marbækområdet med lup og net. Ved deltagernes tilbagekomst blev der virkelig nørdet med fagbøgerne og mikroskoperne, og der var en meget positiv og god stemning omkring hele arrangementet. Viden blev delt på kryds og tværs og blev taget med hjem. Der blev ikke fundet så mange arter som under sidste års bioblitz, hvor der blev registreret uhørte 1004 arter, men da var vejret også ualmindeligt ideelt.

Som et ekstra krydderi var der indlagt et mini arrangement lørdag aften ude i terrænet, hvor der var mulighed for at blive klogere på lyslokning og sukkerlokning af aften- og natsværmere, en invitation mange af deltagerne tog imod.

Arrangementet var gratis for deltagerne, da udgifterne til bespisning samt overnatning blev afholdt af Danmarks Naturfredningsforening. Deltagerne udtrykte stor begejstring for de skønne buffeter, der blev trakteret med dagen lang, samt den meget flotte og varierede natur.

-Alt i alt et meget vellykket bioblitz arrangement, hvor de mange artsfund  bliver gjort tilgængelige for Esbjerg Kommunes videre naturforvaltning af Marbækområdet, slutter Carsten Mathiesen.