Tekst og foto: Ebbe Salomonsen

På rejse med Esbjerg Kommune til en fælles fremtid

Esbjergs fremtid har været det store og vigtige tema på 4 workshops, hvor ca. 280 mennesker har været samlet tirsdag og onsdag og været med til at drøfte vilde ideer og givet deres input til retningen.

Der er en målsætning om flere indbyggere og det kræver et bedre image og et bedre kendskab til Esbjerg. Vi har en unik styrke på erhvervsområdet og en stærk profil som Danmarks Energimetropol, men vi har ikke øget indbyggertallet i takt med de mange arbejdspladser der er skabt. Derfor har vi igangsat processen og har involveret bredt undervejs.

KomEsbjerg deltog onsdag eftermiddag hvor det er Esbjerg Kommunes del af de 4 workshops og hvor det var en bred vifte af idræt og kultur – foreninger, ansatte fra kommunen samt fra kulturlivet der deltog. Det var stadig de to temaer der var fokus på.

Der var mange spørgsmål deltagerne skulle igennem inde det hele afsluttede med at tage stilling og det skulle være bæredygtig og levende by eller oplevelses- og kulturby.

Mange ideer blev præsenteret

Fra at du får en Esbjerg-ånd med når du er vokset op i Esbjerg, til at byen er et bæredygtigt by-eksperimentarium hvor vi alle er med i en kreativ hovedstad, hvor der er plads til at tænke.

Når byparken bliver en folkepark, så er Dok-Land er med til skabe sammensmeltningen mallen by og havn.

Hvor den grønne cykelring bliver fuldendt og gør det muligt at på tværs af byen af grønne cykelstier. Musikbyen kan gennemføre Vandkant Festival i helt nye rammer – på Esbjerg Havn eller Esbjerg Strand.

En udtjent boreplatform kan blive et oplevelsessted for bæredygtige aktiviteter og et helt unikt sted at besøge.

Esbjerg har en stærk undergrundskultur hvor det er let at udleve de gode ideer man har, I Esbjerg dyrkes kulturen stærkt og frit og nedefra! Her bliver de kreative og initiativtagerne set og hørt.

Hvis du har ild i øjnene, så får du lov at sætte Esbjerg i brand.

Mange spændene indlæg om dilemmaet mellem bæredygtighed og kulturby og her var et indlæg om at når vi alle var bæredygtige i hverdagen, så kommer kulturbyen helt af sig selv, for kulturlivet vil altid blive skabt nedefra, men det skal også være en del der skal tilgodeses og understøttes.

Efterfølgende kommer der en tilbagemelding på hvilken retning der bliver valgt. 1.februar bliver det offentliggjort og senere bliver der en række dialog møder hvor arbejdet med at sætte ord på den retning skal sætte for fremtiden .