Af Sabina Schmidt  Kilde Sundhedsstyrelsen

Langt de fleste personer med COVID-19 får milde symptomer og bliver raske igen i løbet af 2 – 3 uger uden behandling. Enkelte oplever dog forskellige følger efter deres sygdomsforløb med COVID-19. Symptomerne påvirker den enkelte meget forskelligt.

-De fleste, der får senfølger efter COVID-19, vil opleve, at senfølgerne gradvist forsvinder igen. Nogle behøver ikke behandling eller hjælp fra sundhedsvæsenet, mens andre har brug for et kortere forløb, hvor de fx bliver set af den praktiserende læge og måske får brug for opfølgende hjælp i kommunen. Desværre er der også et mindre antal, som får længere og mere komplekse senfølger, og de kan få brug for en tværfaglig indsats på sygehuset,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Nogle af COVID-19 senfølgerne minder om de symptomer, der ses hos andre grupper af patienter med alvorlige infektionssygdomme efter indlæggelse på intensivt afsnit, for eksempel influenza. Derfor er det ikke ukendt for sundhedsvæsenet at håndtere de senfølger, som der også ses i forbindelse med COVID-19. Anbefalingerne beskriver, hvilke faglige indsatser, der kan være behov for, så personer med senfølger kan blive raske og vende tilbage til deres almindelige hverdag igen. Ved uventede eller komplekse og langvarige senfølger bør indsatsen varetages på regionale COVID-19 senfølgeklinikker.

Det er ikke alle personer med senfølger, som skal ses i en senfølgeklinik. Personer med lette senfølger udredes og behandles ved behov i almen praksis og/eller privatpraktiserende speciallæge, og ved behov bør der tilbydes rehabilitering/genoptræning i kommunalt regi.

Følger efter sygdomsforløb med COVID-19 ses både hos personer, der har haft et mildt sygdomsforløb, og hos personer, der har haft et alvorligt sygdomsforløb med indlæggelse og evt. intensiv behandling. De kan forekomme i alle aldersgrupper og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget, før de fik COVID-19.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er udarbejdet med faglige input fra en følgegruppe, som er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, neuropsykolog samt læger fra en række lægefaglige specialer.

Anbefalingerne forventes at blive opdateret løbende i takt med, at der kommer ny viden på området.

Typer af senfølger

Der er i anbefalingerne beskrevet en række forskellige typer af senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19:

Udtalt træthed/fatique

Åndenød

Muskelsmerter

Brystsmerter

Hoste

Tab af smags- og lugtesans

Hovedpine

Nedsat appetit

Ondt i halsen og synkebesvær

Svimmelhed

Nedsat muskelstyrke

Feber

Koncentrationsbesvær

Hukommelsesbesvær

Humørsvingninger

Søvnforstyrrelser

Smerter i arme og ben

Opkast og diarré

Udslet på huden

Hjertebanken

Dysregulering af diabetes