Af Redaktionen

5,4 millioner kroner, er blevet øremærket til bedre trafiksikkerhed i 2020. Det betyder at Teknik & Byggeudvalget har udpeget otte steder i Esbjerg, Ribe og Bramming, der nu kan se frem til at få et sikkerhedsmæssigt løft i forhold til trafikken.

Blandt andet strækningen på Strandby Kirkevej mellem Storegade og Frejas Alle i Esbjerg, kan se frem til en fuldstændig sanering. Strækningen gav udslag i den seneste sortpletudpegning med 38 uheld de sidste 4 år, deraf hele 12 med personskade.

På strækningen mellem Ringen og Grundtvigs Alle på Storegade er der registreret otte uheld med personskade fra 2014 til 2018, der har man dog netop opført et helleanlæg, og afventer om dette har nogen effekt, inden man planlægger yderligere tiltag.

Dog er der penge til sanering på vej til Vestergade i Esbjerg Ø og Skindermarksvej i Ribe. Også Askekrattet ved Kvaglundskolen Signatur, Østre Gjesingvej og Frodesgade får hjælp. Derudover er der blevet sat penge af til, at Esbjerg Kommune kan deltage i landsdækkende sikkerhedskampagner sammen med eksempelvis Rådet for Sikker Trafik.

Udvælgelsen af projekter er baseret på faktorer som personskadeuheld, skoleveje, utryghed, antallet af lette trafikanter, ønsker fra borgere, lokalråd, grundejerforeninger, skoler m.fl.

I første omgang var der egentlig planer om at der skulle laves et krydsningshelle ved Guldagervej ved Guldagergårdsvej, men det er udsat på grund af den uheldsramte rundkørsel ved Obbekjærvej og Nørremarksvej i Ribe. Sidste år ville man have haft ændret rundkørslen til et lyskryds, men på grund af den nært liggende jernbaneoverskæring, var dette ikke en mulighed hvorfor man i stedet har valgt at ombygge rundkørslen, hvilket bliver en del dyrere.

Med de 8 projekter håber man at forbedre trafiksikkerheden væsentligt, og nedbringe antallet af personskadeuheld.