Af Redaktionen

Ambitionerne er høje i Esbjerg Kommunes nye klimaplan, der sigter efter CO2 neutralitet i 2030. Nu inviteres flere til at komme med input til, hvordan målet nås.

På dagens møde i Økonomiudvalget blev medlemmerne præsenteret for indholdet i udkastet til den nye klimaplan. Arbejdet med klimaplanen udspringer af Esbjerg Kommunes deltagelse i DK2020, hvor de deltagende kommunerne skal udarbejde planer, der lever op til de internationale standarder fra Parisaftalen.

Esbjerg Kommunes klimaplanen stiler mod CO2 neutralitet i 2030, men planen synliggør også hvilke sektorer, der står for den største CO2 udledning i kommunen bl.a. fra landbrug, energi- og varmeforsyningen og transporten, og hvor der på den anden side også er et enormt potentiale i at reducere udledningen.

-Baggrunden for klimaplanen og ikke mindst beregningerne viser, at klimaarbejdet kræver en kæmpe indsats på flere forskellige fronter. Skal vi nå vores målsætning, har vi travlt. De nødvendige CO2 reduktioner kræver investeringer, nytænkning, samarbejder på tværs og ikke mindst en bred opbakning lige fra erhvervslivet til alle os som privatpersoner. Det bliver afgørende, at vi kan få mange med i klimakampen, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Udvalget har tidligere bedt om, at planen skal i høring, og den proces går nu i gang. Det vil bl.a. ske via temamøder i Bramming, Ribe og Esbjerg, mens det også bliver muligt at komme med online input til planen. Samtidig ser udvalget muligheden for at skabe et talerør for yngre mennesker, som kan være med til at finde løsninger og drive forandringen.

Esbjerg Kommune har også sat et andet initiativ i søen, der skal sikre, at flere arbejder aktivt for at udlede mindre CO2. Via klimapartnerskaber inviterer kommunen andre medspillere på banen i form af både virksomheder og lokalsamfund. I marts slog Hunderup-Sejstrup statussen som grøn pioner fast ved at indgå i den første klimasamarbejdsaftale, og de første virksomheder har også meldt sig på banen.

-Klimadagsordenen har vi alle en part i, og med klimapartnerskaberne tilbyder kommunen at give en hånd med på vejen til de samarbejdspartnere, der stævner ud på en grøn rejse. Det er et forsøg på at gøre det attraktivt, og virksomhederne tilbydes medlemskab af et netværk med virksomheder i samme situation, uddyber Jesper Frost Rasmussen.

I Esbjerg Kommune er der allerede flere tiltag, der støtter den grønne omstilling. Fx ruller hele flåden af bybusser i Esbjerg på el senere i december, mens 22 skraldebiler allerede kører på biogas og DIN Forsynings fjernvarme-løsning vil også bidrage positivt til CO2-regnskabet. Alle tiltag tæller, når det gælder om at nedbringe CO2 udledningen.