Af Redaktionen

Byrådet opfyldte i går aftes et længe ventet ønske fra de pårørende i Esbjerg Kommune, da de vedtog en ny fælles pårørendepolitik. Politikken skal sikre, at de pårørende føler sig set og hørt og får den nødvendige støtte i deres sårbare situation.

Det kan få store personlige konsekvenser for hele familien, hvis et nært familiemedlem pludselig bliver syg. Som pårørende fylder både bekymringer, nye opgaver med at passe den syge samtidig med at hverdagen stadig skal fungere. Derfor har et enigt byråd vedtaget en ny fælles pårørendepolitik, der skal sikre den bedst mulige støtte til de pårørende.

-De pårørende er utrolig værdifulde i de sårbare situationer, hvor en person bliver syg og ikke kan klare sig selv. Derfor er det ikke mere end rimeligt, at vi har en fælles politik for, hvordan vi som kommune bedst støtter op og hjælper de pårørende, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Der er stor ros til Esbjerg Kommune fra både Udsatterådet, Ældrerådet og Handicaprådet, der alle har været med til at forme den nye pårørendepolitik sammen med flere andre foreninger via både tre workshops og flere høringssvar:

-Vi er rigtig glade for, at de pårørende nu får deres egen politik, idet vi fornemmer, at der er politisk fokus på de pårørende og især gives der udtryk for større forventninger til de pårørende. Vi ser frem til, at pårørendepolitikken bliver implementeret ud til alle medarbejdere i hele kommunen, så der bliver taget godt hånd om de pårørende, siger Gertrud Hansen, formand for Ældrerådet i Esbjerg Kommune.

-For at lykkes med pårørendepolitikken skal det hurtigst muligt sikres at den følges op med konkrete handlingsplaner. Vi ser gerne øget fokus på børn og unge som pårørende. Ligesom der gerne hurtigt muligt sikres tilbud om vejledning og guidning til de pårørende når en svær kronisk diagnose stilles som eksempelvis sclerose, siger Erik Sørensen, medlem af Handicaprådet i Esbjerg Kommune.

Den nye pårørendepolitik indeholder fire hovedelementer:

Fokus på den pårørende: Esbjerg Kommune værdsætter den store betydning, som pårørende har for deres nærtstående. De pårørende skal føle sig set og hørt.

Dialog og samarbejde: Esbjerg Kommune møder den pårørende med forståelse for den sårbare situation, den pårørende kan være i, og lægger vægt på ligeværdig dialog.

Tilbud til pårørende: Esbjerg Kommune har en række tilbud til pårørende, som vi løbende udvikler. Vi holder os opdaterede i forhold til, om der er behov for at udvikle nye og andre tilbud.

Børn og unge: Esbjerg Kommune har fokus på, at det påvirker både børn, unge og voksne i en familie, når et familiemedlem bliver ramt af fysisk eller psykisk sygdom eller har en funktionsnedsættelse.