Af Redaktionen     Kilde: Forbrugerrådet TÆNK

For Rejsekortet Anonymt, gælder der andre regler end almindelige rejsekort. Det er bare de færreste der ved det, og de bliver sjældent informeret om det, når de køber kortet i kiosken. Det viser et notat fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

flere eksempler i Ankenævnet for bus, tog og metro viser at Passagerer med denne type kort risikerer spærrede kort og kontrolafgifter, netop fordi de ikke er bekendte med de anderledes regler.

Derfor har Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk haft deres såkaldte passageragenter ude og købe Rejsekort Anonymt i 30 kiosker eller 7-Eleven-butikker i hele landet for at undersøge, hvad passagererne får at vide, når de køber kortet.

Det viste sig at der generelt gives lidt eller ingen information om reglerne for Rejsekort anonymt, selvom der findes en instruks til medarbejdere i salgssteder om at gøre det. De skal for eksempel uddele en folder i forbindelse med salget, som beskriver de vigtigste regler for Rejsekort Anonymt, men det var kun 1 ud af 30 sælgere, der uopfordret gav folderen. De fleste steder havde de slet ikke folderen, når passageren spurgte efter den.

”Vi mener, det er en helt basal forbrugerrettighed at få at vide, hvilke regler der gælder, når vi køber et produkt, derfor skal selskaberne og salgsstederne sørge for, at der altid bliver givet en informationsfolder til passageren. I værste tilfælde kan det koste passagererne dyrt, hvis de ikke kender til reglerne for kortet,” siger Laura Kirch Kirkegaard, chef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Den kollektive trafik i Danmark er delt op i fem landsdele. Rejser passagererne mellem landsdelene med et Rejsekort Anonymt, er der to ting, de skal være særligt opmærksomme på. Passagererne skal både huske at have mindst 600 kroner på kortet samt indstille kortet til rejser mellem landsdele, hvis de for eksempel rejser over Storebælt eller fra Aarhus til Aalborg. Gør de ikke det, får de en kontrolafgift. Den oplysning får ikke en gang 1 ud af 4 passageragenter, da de køber kortet og flere steder bliver kun reglen om 600 kroner nævnt.

”Vi har fået henvendelser fra passagerer, der har haft 600 kroner på kortet, men har glemt at skifte indstilling, og så har de fået en bøde. Det er ikke rimeligt, hvis passagererne aldrig er blevet gjort opmærksom på reglerne,” siger Laura Kirch Kirkegaard og fortsætter:

”Det er Rejsekort A/S’ ansvar, at sælgerne kender reglerne, og at de har informationsfoldere, de kan dele ud. Det ser vi gerne bliver rettet op på hurtigst muligt.”

Rejsekort Anonymt adskiller sig fra Rejsekort Personligt på flere måder, men en af de væsentlige forskelle er, at kortet risikerer at blive spærret, hvis passageren glemmer at checke ud to gange, hvor rejsekort Personligt bare opkræves et gebyr for glemt udstempling. Den oplysning er det kun hver 10. passager, der får ved kortkøbet. Bliver kortet spærret, kan det ikke åbnes igen, og pengene kan kun blive refunderet ved at sende kortet med posten til Rejsekort Kundecenter.

”Rejsekort Anonymt er et godt valg for de passagerer, der ikke ønsker at give deres personlige oplysninger. Passagererne risikerer dog at blive hårdt straffet, hvis de ikke kender reglerne for kortet. En del af reglerne er der for at undgå snyd og svindel, hvilket er forståeligt, men vi mener, at selskaberne bag Rejsekort A/S har en forpligtelse til at sikre, at passagererne får god og ordentlig vejledning om kortet. Det tyder det desværre ikke på ud fra vores undersøgelse, og vi vil derfor opfordre til, at Rejsekort A/S kigger på, hvordan de får rettet op på det,” siger Laura Kirch Kirkegaard.