Af Jan Poulsen

Erhvervsministeriet oplyser at efter flere år med fremgang har corona-krisen sat tydelige spor i dansk turisme.

Dansk turisme forventes at komme ud af 2020 med 31 milliarder kroner i tabt omsætning i forhold til 2019. Statusanalysen 2020 viser imidlertid også, at krisen påvirker turismeerhvervet forskelligt. 2020 ender forventeligt med 44 procent færre udenlandske overnatninger i Danmark end i 2019. Det viser den årlige statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der netop er offentliggjort. Statusanalysen viser imidlertid også, at dele af dansk turisme har haft en god sommer.

Det skyldes ikke mindst mange danske og tyske turister i sommerlandet, hvor særligt camping, feriehuse og lystbådehavne har øget kyst- og naturturismen. Målt på overnatninger forventes tilbagegangen for kyst- og naturturismen at ende på 6 procent, mens den for storby- og erhvervsturismen ser ud til at blive 55 procent i 2020. Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen: -Corona-krisen har ramt dansk turisme hårdt i 2020. Derfor holder regeringen også hånden under dansk turisme med hjælpepakker og initiativer, som skal øge efterspørgslen, når tiden er til det.

Turisme er et vigtigt erhverv for Danmark, og derfor arbejder Det Nationale Turismeforum netop nu på en national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, så vi i fællesskab kan styrke turismen og beskæftigelsen, samtidig med at vi udvikler grønne og klimavenlige tilbud til turisterne.