Af Redaktionen    Foto: SVS

På CRPS Center Sydvestjysk Sygehus vil man patienterne det godt. Derfor samarbejder centeret på tværs af Danmark for at tilbyde nødvendig, kendt og ny behandling.

Der findes to specialiserede tilbud i Danmark til patienter, der er diagnosticeret med sygdommen: Komplekst regionalt smertesyndrom – også kaldet CRPS. Det ene behandlingstilbud er tilknyttet neurologisk afdeling i CRPS Center, Rigshospitalet Glostrup. Det andet har siden 2020 været placeret på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) er en smertetilstand, som kan udløses af små ubetydelige traumer som forstuvning eller en brækket knogle, men sygdommen kan også forekomme i forbindelse med svære, komplekse skader og gentagen kirurgi. CRPS er meget smertefuld og påvirker hovedsageligt arme og ben. Nogle patienter kan opleve, at ben eller arme låser sig i bestemte positioner, hvilket gør CRPS til en invaliderende sygdom.

CRPS rammer omkring mellem 6 og 26 ud af hver 100.000 personer om året – i høj grad kvinder. Sygdommen er derfor sjælden, og man ved endnu ikke præcis, hvorfor den opstår.

I 2020 åbnede CRPS Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Centeret hører under af afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme, men centeret samarbejder med andre afdelinger på sygehuset og særligt nuklearmedicinsk afdeling.

CRPS Center Sydvestjysk Sygehus har regionsfunktion. Det betyder, at patienter i hele Region Syddanmark kan henvises, undersøges, diagnosticeres og behandles her.

– Man siger ofte, at CRPS er den mest smertefulde sygdom. Det er en tilstand, der er underbelyst og underdiagnosticeret – simpelthen fordi den er så sjælden, hvorfor man mange steder ikke har den nødvendige erfaring i sygdommen. Derfor er det helt essentielt, at vi på CRPS Center Syd kan slå dørene op for den behandling, patienterne har behov for – og forske i fremtidens behandlingsformer, fortæller overlæge, Carsten Kock-Jensen, der er leder af CRPS Center Sydvestjysk Sygehus.

I løbet af det seneste år er centeret gået fra at modtage 45 til 160 nye patienter. Patienterne kommer ikke udelukkende fra Region Syddanmark. De henvises fra alle regioner i Danmark.

Da det danske sundhedsvæsen ikke har mange behandlingstilbud til patienter med CRPS, betyder det at samarbejde på tværs er afgørende for at skabe de bedste rammer for patientbehandlingen. Gennem ugentlige konferencer samarbejder CRPS-personalet med CRPS Center, Rigshospitalet Glostrup, som har højtspecialiseret funktion inden for området. Derudover er det tæt samarbejde med neurokirurgisk afdeling, OUH og AAUH med henblik på særlig elektrodebehandling af rygmarven.

– Det vigtigste, vi kan gøre, er at dele vores viden på tværs af de allerede etablerede specialtilbud og udbrede vores viden til nye områder, fastslår Carsten og fortsætter:

– Vi står sammen på tværs for at skabe den bedste behandling. I Region Syddanmark er vores mål lige nu, at alle de syddanske sygehuse får værktøjerne til at opspore og understøtte den behandling CRPS-centeret iværksætter.

Region Syddanmark arbejder på at øge samarbejdet tværsektorielt med kommuner og jobcentre.

På Sydvestjysk Sygehus er det ikke kun lægerne på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, der står for behandlingen af patienterne med CRPS. En lang række andre specialer, herunder også terapien og nuklearmedicin bistår med deres faglige kompetencer på området.

– Patienter med CRPS behandles individuelt afhængig af symptomerne. Vi behandler med ergoterapi eller fysioterapi i kombination med medicinsk behandling, men vi behandler også med nervestød, gipsbehandling, og vi er ved at se på behandling med antistoffer, siger Carsten.

Patienterne er glade for at være tilknyttet CRPS Center Syd. Som kronisk syge betyder det meget, at de har tæt tilhørsforhold til deres behandlingssted.

– Vi hører ind imellem ros for, at vi går langt for patienterne. Vi ved, at det er vigtigt, at vi er tilgængelige for dem. Derfor kan de altid ringe, hvis de har spørgsmål, eller hvis de pludselig får det værre, fortæller Carsten.