Tekst og Foto:  Ebbe Salomonsen

Et ”Evighedstræ” er nu også indviet i Sanatorieskoven

Et samarbejde mellem Esbjerg kommune og Danmarks Naturfredningsforening har betydet at nogle gamle træer i Esbjerg Kommune bliver udpeget som ”Evighedstræer”.

Danmarks Naturfredningsforening har igangsat et projekt hvis mål er at udpege en række træer i Danmark der har en historie og en betydning der hvor det er plantet.

Det træ der blev kåret, fredag eftermiddag i Sanatorieskoven er en Ædelgran, ca. 30 meter og er omkring 100  år, men kan godt være noget ældre .

Menneskets har haft stor indflydelse på landskaberne. I 1792 kom der en lov om organisering af kampen mod sandflugten. Der var tale om pligtarbejde uden betaling. Man tilplantede klitterne med hjelme. Disse planter, der gror naturligt i klitterne, gennemvæver sandet med sine rødder.

Sanatorieskoven var oprindeligt en del af Gjesing Plantage. I 1850’erne lykkedes det for første gang at tilplante klitter med træer. Først var det bjergfyr, senere gran og løvtræer. I 1890 blev der stiftet et plantningsselskab ”Esbjerg-Gjesing – Plantage”. Der blev skabt en plantage, som foruden at dæmpe sandflugten også producerede brændsel og skaffede arbejde.

I 1908 blev Spangsbjerg Hospital bygget til brug for tuberkulose patienter. Der var brug for et skovområde og Sanatorieskoven blev opkøbt og indhegnet for sikrer at patienterne ikke blande sig med den øvrige befolkning. Skoven er nu en del af Nørreskoven og et spændende område hvor stierne er bevaret.

Træet vil stå oprejst i mange år endnu, men med tiden vil svampe udnytte træet, og insekter finde deres bolig, om mange år vil træet falde om og fortsætte med være levested for masser af dyr.

Træet har stået nu i mere end 100 år og kan fortælle historien om en landsby der har ændret sig og blevet et boligområde med næsten 9000 mennesker. Gjesing er blev forstad til Esbjerg.

Søren Heide Lambertsen stod for indvielsen og kåringen. Det er nu blevet starten på udpegning af de første fire træer forskellige steder i Esbjerg Kommune og nu er der sat et emblem på en stolpe som viser at træet har nummer 119. Søren lagde stor vægt på det spændene samarbejde og der blev sendt en hilsen til Carsten Mathiesen for hans arbejdsindsats omkring naturen.  For kort tid siden blev blomsterengene indviet og nu beskyttelse af gamle træer Esbjerg er en grøn by og har været det siden dens fødsel for 150 år siden.

Bodil Kristensen takkede for samarbejdet med Esbjerg Kommune om at få mere biodiversitet og de gamle træer kan noget. Få mennesker til at tænke år tilbage og gøre opmærksom på at det noget skal passes på.

En eftermiddag hvor fik en viden om fortiden og hvor Esbjerg Kommune fik et bevis på at de er ejer af et ”Evighedstræ” og det forpligter i fremtiden. Stedet er nu markeret med emblem og en informationstavle.

[smartslider3 slider=”145″]