Af Britta Riis
Direktør, Dyrenes Beskyttelse

DEBAT: Landbrugs- og transportorganisationer kritiserer nye krav til grisetransport. Men kravene har været kendt siden 2018 og er på ingen måde omsiggribende, skriver direktøren i Dyrenes Beskyttelse.

Den seneste tid møder en ny bekendtgørelse heftig kritik fra landbrugs- og transportbranchernes interesseorganisationer, senest i Altinget den 4. juni. Men kritikken er helt forfejlet. Tværtimod er de faste højdekrav for smågrise en sejr for dyrevelfærden. 

Bekendtgørelsen udløber af en politisk aftale fra 2018 mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, hvori det lyder, at “den nuværende tabel for krav til indvendig højde i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, udvides til også at gælde grise med en gennemsnitsvægt under 40 kg, da eksporten af grise under 40 kg er blevet meget udbredt de senere år”.

I 1990 eksporterede danske svineproducenter knap 9.000 grise til udlandet. I dag er det tal steget til cirka 15 millioner grise om året, og Danmark er EU’s suverænt største eksportør af smågrise.

CitatVi taler her om helt elementære principper som ilttilførsel og mulighed for at kunne komme af med varmen
Britta Riis Direktør, Dyrenes Beskyttelse

Udvidelsen af højdekravene vil have stor dyreværnsmæssig betydning, da over 95 procent af grisene, som bliver transporteret fra Danmark, er smågrise under 40 kilo. 

Kan ikke kritisere ministeriet
Nu har ministeriet udvidet den eksisterende tabel til også at gælde dyr i vægtklassen 26 til 39 kilo fra den 1. juli og altså sendt dette i høring. Udvidelsen sker på baggrund af faglige anbefalinger fra EU’s fødevaresikkerhedsmyndighed, The European Food Safety Authority (EFSA). Dette fremgår af et svar, som fødevareminister Mogens Jensen (S) har givet Miljø- og Fødevareudvalget. 

Men de kommende præciseringer har været kendt siden 2018, og enhver med en lommeregner ville ud fra den eksisterende tabel hurtigt kunne regne ud, at lastbiler med fem etager til smågrise på 30 kilo ikke ville kunne leve op til det.

Man kan derfor ikke kritisere ministeriet for at ændre reglerne for hurtigt. Tværtimod er jeg personligt mere foruroliget over, at det skulle tage halvandet år, før reglerne blev sendt i høring, men bedre sent end aldrig. 

Der står intet sted, at regeludvidelsen skulle afvente forskningsresultater, som det ellers er blevet fremført af dyretransportørernes interesseorganisation. Derfor kan det undre gevaldigt, at man ufortrødent har fortsat med at investere i nye lastbiler med fem etager, siden aftalen blev indgået. 

Det er fortsat fuldt lovligt at transportere grise på lastbiler i fem lag – så længe dyrene vejer under 26 kilo, da der ikke foreligger forskningsresultater for denne vægtklasse før på den anden side af sommeren 2021, og der derfor ikke er fastsat højdekrav endnu.

Hvis erhvervet insisterer på at udnytte kapaciteten på eksisterende femdækker lastbiler, kan de sende dyrene afsted, inden de når en størrelse, hvor denne transportform bliver dyreværnsmæssigt uforsvarlig.

Ikke nye krav, men præcisering af gældende regler
For branchen er reglerne ikke strammere, end de var før den nye bekendtgørelse: Transportører skal sikre en ståhøjde, som er passende i forhold til dyrenes størrelse og den planlagte transport.

Det vil med andre ord sige tilstrækkelig fri ventilation over ryggen på dyrene til, at de kan få tilstrækkelig ilt og komme af med overskydende varme. Det siger EU’s transportforordning, og reglerne gælder for alle lande. 

Med den nye bekendtgørelse bliver branchen ikke mødt med nye krav, men nu er der blot større klarhed over, hvad dette nøjagtigt indebærer. Og Danmark går ikke enegang, men sikrer blot implementering af EU’s regler, der har været gældende i mange år. 

Problemet indtil nu har været at sikre en tilstrækkelig ensartet kontrol og give embedsdyrlægerne de rette værktøjer til at håndhæve reglerne på et sikkert grundlag.

Det får de nu, og ændringerne i bekendtgørelsen får i øvrigt opbakning fra Den Danske Dyrlægeforening

Lange dyretransporter bliver aldrig god dyrevelfærd
Når man har en lastbil med op mod 900 dyr ombord ned gennem Europa, er luftcirkulation essentiel for at sikre dyrene tilstrækkelig ilt og mulighed for at regulere deres temperatur. Især i den varme sommer.

Grise kan ikke svede, så det er i forvejen meget svært for dem at komme af med varmen, når de er pakket så tæt i biler, der for langt størstedelens vedkommende ikke har køleanlæg. 

Lange dyretransporter bliver aldrig god dyrevelfærd, men de nye krav vil være med til at sikre minimumsvilkår for de mange millioner danske smågrise, som hvert år sendes ud på de europæiske landeveje. 

For os at se er det kun helt og aldeles rimeligt, at der sættes faste højdekrav til grise i de vægtklasser, som vi transporterer suverænt flest af, ligesom der er for de større vægtklasser. 

Det må aldrig blive en diskussion om penge, om man lever op til helt basale krav for minimumsbeskyttelse af dyrenes velfærd. Vi taler her om helt elementære principper som ilttilførsel og mulighed for at kunne komme af med varmen.

De fastsatte højdekrav til smågrise er på ingen måde meget omsiggribende, som landbrugs- og transportorganisationer fremfører. De er blot en præcisering af gældende regler, som man altid har skullet leve op til.

Tværtimod er den måde, som man er begyndt at transportere dyr på i fem etager, som ikke er set tidligere, meget indgribende for dyrenes velfærd. 

Transport af grisene foregår fra export centre i Danmark og til export landene.