Af Redaktionen   Foto: Esbjerg Kommune

Med ønsket om og udsigten til flere elbiler har Esbjerg Kommune lagt en plan for, hvordan lade-infrastrukturen skal sikres, så bekymringer om tilstrækkelig lade-kapacitet ikke afskrækker potentielt fremtidige elbilsejere. Nye lade-standere skal især etableres centralt i Ribe, Bramming og Esbjerg.  

30% af den danske bilpark vil være elbiler i 2030. I Esbjerg Kommune løber det op i ca. 20.000 biler, der har et behov for at blive ladet op. Det behov skal en ny strategi og handlingsplan for lade infrastruktur i Esbjerg Kommune imødekomme. Teknik & Byggeudvalget har netop givet grønt lys til strategien, som understøtter Esbjerg Kommunes mål om at være en CO2 neutral kommune i 2030.

-Det handler i bund og grund om tryghed. Nuværende og kommende elbilsejere skal se det attraktive i at vælge en elbil, og her er sikkerheden omkring at få ladet bilen op vigtigt. I Esbjerg Kommune er vi klar til at påtage os en vigtig opgave i forhold sørge for, at lade infrastrukturen udvikler sig optimalt, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

På forkant med behovet

Relativt mange i Esbjerg Kommune parkerer på egen grund, og de bilejere vil selvfølgelig selv sørge for lade-faciliteter. Derfor er der særlig fokus på at etablere ladepladser tæt på borgere, der ikke har mulighed for at lade på egen grund. Det gælder midtbyerne i Esbjerg, Bramming og især Ribe, hvor koncentrationen af borgere uden mulighed for at lade på egen grund er størst.

-Vores plan er få udvidet antallet af offentligt tilgængelige lade-standere på vej- og parkeringsarealer tæt på bykernerne i Ribe, Bramming og Esbjerg forud for at efterspørgslen overstiger udbuddet. Her følger vi anbefalingen om, at lade-infrastrukturen skal være på plads god tid før, at behov opstår fra elbilsejerne, uddyber Søren Heide Lambertsen. Strategien er, at der skal etableres et passende mix af normalladere, hurtigladere og lynladere, så de forskellige brugerbehov kan imødekommes.

Lade-standere ved kommunale bygninger kommer også til at indgå i regnestykket, der skal afdække fremtidens lade behov. Her vil kommunen gøre lade-standerne tilgængelig for alle. Efter planen skal der inden 2025 etableres over 100 lade-standere foran kommunens bygninger, som man kan bruge mod betaling.

Fælles ansvar for ny strategi

Lade-standere på offentligt vej- og parkeringsareal må Esbjerg Kommune ikke selv stå for. Det skal ske i samarbejde med private lade-operatører, og det samarbejde, peger strategien på, vil være afgørende for at lade-standerne etableres de helt rigtige steder. Mange er blevet hørt i forbindelse med strategien, og netop den dialog vil flere interessenter gerne fortsætte med Esbjerg Kommune, som kan bidrage med at samle trådene og sørge for vidensdeling på området.

Offentligt tilgængelige lade-punkter ved kommunens vej- og parkeringsarealer.

 Antal ladepunkter  Antal offentligt tilgængelige ladestandere der forventes etableret i 2021Antal offentligt tilgængelige ladere der forventes etableret inden 2025
Antal offentligt tilgængelige ladepunkter i Esbjerg i dag8 ladepunkter32 nye ladepunkter (inkl. Esbjerg Lufthavn) 

Ca. 110 nye ladepunkter.

Antal offentligt tilgængelige ladere i Ribe i dag4 ladepunkter12 nye ladepunkter