Af Redaktionen   Foto: Esbjerg Kommune

Inden årets udgang vil der været rejst 24 hektar ny skov i Esbjerg Kommune med god hjælp fra Klimaskovfonden. Fonden har netop imødekommet en ansøgning fra kommunen om finansiering af tre nye skove.

Skovens dybe, stille ro spreder sig til flere områder tæt på Esbjerg. Tre steder skyder nye klimaskove op, og som navnet antyder, plantes de nye skove primært for at binde og optage CO2. Biodiversitet får også bedre vilkår, mens besøgende vil kunne nyde de nye skove via simple stier.

Tre forskellige skove

På et langstrakt område mellem Esbjergmotorvejen og Kvaglund fra Lykkesvej til Stormgade plantes der 17 hektar ny skov. Udover at fungere som et nyt rekreativt område vil skoven også virke afskærmende ud mod motorvejen.

I Hjerting kan beboerne i Myrtueparken se frem til at der plantes to hektar skov nord for boligområdet, og ifølge Esbjerg Kommune vil det være begyndelsen til en skov, som på et senere tidspunkt eventuelt skal udvides. Ved Sjelborg er der tale om en udfyldning ved et eksisterende skovområde, når Sjelborg Plantage udvides med fem hektar skov for at skabe bedre sammenhæng i området.

”Fælles for de tre projekter er, at der er tale om bynær skov, og vi har netop en ambition om at rejse mere skov i kommunen tæt på byerne, så områderne kan bruges rekreativt. Som kommune er vi forholdsvis skovfattig, og det er en rigtig god nyhed, at vi nu øger antallet af skovhektar”, siger formand for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn.

Skov for 1,7 mio. kr.

I alt bliver 70.000 træer plantet i forbindelse med projektet, som realiseres fordi Klimaskovfonden har bevilget 1.718.000 kr. til Esbjergs tre nye skove. Klimaskovfonden er etableret af Folketinget for at understøtte det danske CO2-reduktionsmål ved at fremme etableringen af mere skov og udtagning af lavbundsarealer i Danmark.

”Klimaskovene spiller godt sammen med kommunens egen målsætning om at være CO2 neutral i 2030, og i den nye Klimaplan er skovrejsning nævnt som en af de muligheder, der kan bidrage positivt til vores klimaregnskab. Et foreløbigt skøn lyder på, at klimaeffekten fra projektet på sigt lander på ca. 14.400 tons CO2 ækvivalenter”, siger formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist, som glæder sig over at fondsansøgningen er blevet imødekommet fuldt og helt.

Nu går den konkrete planlægning af de tre nye skove i gang, og hvis alt går efter planen, vil skovene vil være etableret med udgangen af året.