Af Redaktionen

I det næste år kan gravide i Esbjerg Kommune få besøg af en jordemoder på deres arbejdsplads. Jordemoderen skal hjælpe med at kigge på den gravides arbejdsforhold og trivsel og dermed hjælpe med at forebygge sygefravær i graviditeten.

I dag bliver 2/3 af alle gravide sygemeldt under deres graviditet og i gennemsnit har en gravid 48 sygedage. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det er højt og til gene for både den gravide og arbejdsgiveren.

I et forsøg på at nedbringe sygefraværet og sikre den gravides trivsel under graviditeten, er Esbjerg Kommune derfor i samarbejde med Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, gået med i forsøgsprojektet: ’Jordemoder på arbejdspladsen’. Her bliver de gravide tilbudt at få besøg af en jordemoder på arbejdspladsen.

-Vi vægter arbejdsmiljøet i Esbjerg Kommune højt, og derfor ser vi mange muligheder i den her forsøgsordning. Vi håber selvfølgelig, at det vil betyde, at de gravide kan blive på arbejdspladsen længere tid end ellers, men også at den gravide vil opleve større trivsel under graviditeten, fortæller Birgitte Stenderup, personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune.

Forsøgsordningen indeholder blandt andet råd og vejledning til den gravide og arbejdspladsen med fokus på tiltag, som kan forebygge smerter og gener.

Projektet er baseret på erfaringer fra Norge, hvor de gravides sygefravær blev nedsat.

I første omgang er det tilmeldte virksomheder, hvis gravide ansatte får tilbudt besøg af en jordemoder på arbejdspladsen. I Esbjerg Kommune er det alle gravide, der arbejder i Teknik & Miljø og i Udviklingscenter Vest i Borger & Arbejdsmarked, der bliver tilbudt ordningen. Udviklingscenter Vest dækker over kommunens bo- og aktivitetstilbud til voksne med sociale udfordringer, fysiske og psykiske handicaps.

-Vi håber, at den her forsøgsordning kan være med til at gøre graviditeten for vores ansatte mere overskuelig, og forhåbentlig kan de blive fri for en række bekymringer i forbindelse med deres graviditet og arbejde. Vi vil selvfølgelig bare gerne have, at vores ansatte trives, siger Lise Willer, direktør Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune.

Forsøgsordningen løber frem til juni 2022.