Af Redaktionen

Politikerne i Esbjerg Kommune mener ikke at de Nationale tests fungerer optimalt. Derfor forsøger de nu at slippe af med Nationale test på alle klassetrin.

Man bruger i Esbjerg Kommune rigtig mange ressourcer på at udføre og analysere de Nationale test, men efter det for et par måneder siden kom frem, at testene reelt set slet ikke r brugbare, er der nu et flertal i Børne- og familieudvalgte der mener at man helt bør droppe de nationale test på alle klassetrin.  Man har derfor valgt at søge ministeriet om helt at droppe testene indtil der er fundet en anden løsning end de nuværende test.

Esbjerg er ikke den eneste Kommune der søger om dispensation på området. Til fælles for disse kommuner er det, at de alle sammen er med i et frikommuneforsøg, hvor skolerne på visse områder har frihed til at forsøge sig med anderledes måder at gøre ting på.

Ministeriet har allerede nu valgt at dispensere fra testen i indskolingen, men fra 3. klasse og op, er testen stadig obligatorisk.