Af Redaktionen

ESVAGT og TotalEnergies har indgået en række kontrakter for en stor del af den flåde af skibe, der vil betjene den danske sektor af Nordsøen.

Med udgangspunkt i innovative løsninger vil to af Nordsøens nøgleaktører samarbejde om fremtidens logistik på Nordsøen.

ESVAGT og TotalEnergies har indgået en række kontrakter for en stor del af den flåde af skibe, der vil betjene den danske sektor af Nordsøen. Aftalerne omfatter bl.a. det samlede sikkerhedsberedskab samt transport og overførsler af gods og personer og er baseret på en nytænkning af den operationelle struktur. Den er derfor forankret i en flåde af flere multifunktionelle skibe. Aftalerne fokuserer udover sikkerhed også på at reducere det samlede energiforbrug og emissioner.

De underliggende skibskontrakter inkluderer ’ESVAGT Dana’ som et kombineret ”walk-to-work” (W2W) og Emergency Response and Rescue Vessel (ERRV) skib; to ombyggede PX121 multifunktionelle skibe, der vil kombinere transport og ERRV; samt to ESVAGT ”gruppe-2” ERRV-skibe. Alle er indgået på lange kontrakter. Yderligere har TotalEnergies forlænget de nuværende kontrakter for tre ESVAGT ”gruppe-3” ERRV-skibe af forskellige varigheder, bl.a. for at bidrage ved Tyra projektet.

Den nye aftale tager afsæt i ESVAGTs stærke sikkerhedskultur og årelange erfaring i at gøre søen til en sikker arbejdsplads. Samtidig trækker den på kompetencer fra den grønne omstilling, som rederiet indledte for mere end ti år siden indenfor offshore vind, hvor ESVAGT i dag er markedsledende.

Søren Karas, Chief Strategy and Commercial Officer i ESVAGT, udtaler:

-ESVAGT’s ambition er at være markedsleder i offshore vind samt at hjælpe vores olie- og gaskunder med deres transformation. Vi er stolte af at kunne indgå så væsentlige kontrakter med TotalEnergies og ser det som et resultat af vores gode partnerskab samt det arbejde, ESVAGT har udført over mange år for at sikre et sikkert og godt arbejdsmiljø til søs for de mange, danske offshore-arbejdere.

Rasmus Rozentals, Head of Logistics & Support to Operations, TotalEnergies, udtaler:

-Vores samarbejde med ESVAGT i den danske sektor strækker sig over 40 år, og vi ser dem som en innovativ og god partner i vores indsats for at levere vores produktion på den mest sikre måde. Vi er derfor meget tilfredse med at have indgået denne aftale.

Kristian Ole Jakobsen, Deputy Chief Executive Officer i ESVAGT tilføjer:

-Kontrakterne stadfæster ESVAGTs position i Danmark og vil skabe arbejdspladser for mere end 160 danske søfolk.