Af Redaktionen   Foto: Poul Helt

Med effektiviseringer og lønreduktion vil ESVAGT imødegå konsekvenser af faldende energipriser og Covid-19 og samtidig sikre, at rederiet fortsat kan understøtte den infrastrukturkritiske energiproduktion.

En kombination af et olie/gasmarked i historisk lavkonjunktur og en ny situation som følge Covid-19-pandemien får nu ESVAGT til at igangsætte en række tiltag, som skal sikre rederiets fortsatte succes.

-Vores olie/gas-forretning er udfordret på to væsentlige områder af den aktuelle situation, siger CEO Peter Lytzen: -De fyldte olielagre og lave olie/gaspriser betyder, at der ikke investeres i nye brøndboringer. Det går ud over spotmarkedet for ERRV, som udgør en væsentlig del af vores forretning. Samtidig er vores rater ramt af kurstab for den norske krone og det engelske pund; to markeder, hvor ESVAGT har stor aktivitet, siger Peter Lytzen.

Ydermere har det norske værft Havyard, som bygger ESVAGTs tre næste vindmølleskibe til MHI Vestas, været i et så alvorligt økonomisk uvejr, at ESVAGT har måttet bidrage til en økonomisk redningspakke og en accept af en senere levering.

-Samlet set er det faktorer, der sætter ESVAGTs likviditet under pres. Det skal vi forholde os til, siger Peter Lytzen.

Lønnedgang og udskudte investeringer

ESVAGT tilpasser forretningen på flere områder. Bestyrelse og direktion går 15 procent ned i løn; den øvrige ledelse går 10 procent ned i løn. Rederiets landansatte medarbejdere er blevet tilbudt en frivillig ordning om en 5% lønreduktion, og der er en god forståelse hos rederiets godt 1.000 søfolk af, at tiden ikke er til de store lønreguleringer.

-Vi skal balancere et ansvar for at fastholde medarbejderne; at sikre virksomhedens fortsatte sunde drift og samtidig passe vores forpligtelse. Vi ønsker ikke at sende folk hjem, og vi kan heller ikke, fordi vi har et ansvar som underleverandør af den samfundskritiske energiinfrastruktur, siger Peter Lytzen:

-Derfor er vi nødt til at finde alternativer, og jeg er dybt taknemlig for, at medarbejdere, ledelse og bestyrelse bakker loyalt op og tager ansvar, siger han.

Lønnedgangen gælder et år frem, og vil sammen med udskydelse af investeringer og enkelte skibsoplæg bidrage væsentligt til, at ESVAGT har den likviditet, der skal til. Hertil kommer en genforhandling af kontrakter med partnere og leverandører.

-Vi har brug for opbakning fra vores underleverandører for at sikre, at vi også på omkostningssiden tilpasser aktiviteterne med den økonomiske virkelighed, vi står i. Det er mit indtryk, at det stærke samfundssind, som har været et lyspunkt under corona-pandemien, også er gældende på tværs af industrien. Jeg oplever en forståelse af, at vi skal stå sammen for at komme igennem de aktuelle udfordringer, slutter Peter Lytzen.

Der er heldigvis god opbakning hele vejen rundt, i forhold til situationen siger Peter Lytzen.