Af Jan Poulsen

Borgmestrene i de fire sønderjyske kommuner; Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder, er alle medunderskrivere på det brev, som regionsrådet i Region Syddanmark har sendt til Bundesgesellschaft für Endlagerung, hvor man tager skarp afstand fra muligheden for et eventuelt slutdeponi for højradioaktivt atomaffald tæt på den danske grænse.

Region Syddanmark samt Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner følger situationen vedrørende placering af det højradioaktive affald, der deponeres fra de tyske kernekraftværker, som i disse år er under afvikling.

Region Syddanmark er afsender af brevet til de tyske myndigheder

– Region Syddanmark sender med dette brev et stærkt signal til de tyske myndigheder om, at vi tager afstand fra placeringen af det radioaktive affald tæt på den danske grænse. Jeg er glad for, at de fire sønderjyske borgmestre har valgt at bakke op om initiativet, siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

De tyske myndigheder har i en rapport nævnt Slesvig-Holsten som en mulig placering af et slutdeponi i 2031. Beslutningen for deponiets placering er endnu ikke truffet, hvorfor regionen og de fire sønderjyske kommuner ønsker at aflevere budskabet om, at man i fællesskab tager afstand fra Slesvig-Holsten som placering.

– Som nærmeste nabo til grænsen mod Tyskland, så forstår jeg godt den bekymring, der er på begge sider af grænsen. Min medunderskrift på brevet er ikke skrevet i vrede, men for så tidligt som muligt at markere, at vi følger sagen tæt. Ikke fordi vi ikke stoler på de tyske myndigheders kompetencer, men fordi vi helt grundlæggende ikke ønsker højradioaktivt atomaffald i vores grænseregion, siger Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen.

Selvom Haderslev og Sønderborg kommuner ikke har landegrænser til Tyskland, så er der stadig bekymring for et eventuelt atomaffaldsdeponi så tæt på grænsen til Danmark.

– Som en kommune tæt på grænsen, så følger vi altid med i, hvad der rører sig på den tyske side af grænsen. Denne overvejelse om Slesvig-Holsten som deponi har skabt bekymring både blandt borgere og virksomheder i grænseregionen. I denne sag er det vigtigt for os at markere, at vi følger med i situationen, og at vi sætter pris på fortsat at blive orienteret om forløbet, siger H.P. Geil, der er borgmester i Haderslev Kommune og bakkes op af borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen.

– Jeg hæfter mig ved, at vi i Danmark i mange år har fravalgt atomkraft. Det skete blandt andet, fordi det var svært at løse udfordringerne i forhold til varigt deponi af højradioaktivt affald. Derfor er vi i Sønderborg Kommune modstandere af, at der lige på den anden side af grænsen så alligevel vil være et deponi, siger han.

Også Tønder Kommune er direkte nabo til Tyskland, hvorfor man også her følger situationen tæt.

– Vi har en god ånd i vores grænsesamarbejde på begge sider af grænsen. Derfor synes jeg også, det er på sin plads, at vi med dette brev udtrykker vores bekymring og tager afstand fra placering af atomaffald så tæt på den dansk-tyske grænse, siger borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen.