Af Redaktionen

Efter at Miljøstyrelsen den 9. juni sænkede grænseværdien for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS fra 100 nanogram pr. liter til to nanogram pr. liter, overskrider drikkevandet på Fanø grænseværdien.

Drikkevandet på Fanø overskrider værdierne med op til fire nanogram pr. liter. Mængden af flourstoffer i Fanøs drikkevand har været meget konstant siden 2018, hvor Esbjerg Kommune som myndighed startede med at screene for disse stoffer.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dialog med Esbjerg Kommune tilkendegivet, at vandet forsat kan drikkes, indtil der er fundet en anden løsning.

Fanø Vand A/S og Esbjerg Kommune arbejder nu på højtryk for at finde en løsning, så drikkevandet på Fanø kommer til at overholde de nye grænseværdier. En mulighed er at foretage en rensning af vandet fx ved indsætning af et kulfilter.

-Vi har målt på PFAS siden 2018, og niveauet har det seneste år ligget langt under den tidligere grænseværdi. Nu har Miljøstyrelsen sænket grænseværdien markant, hvilket er det helt rigtige at gøre. Men det betyder også, at vi nu hurtigt skal finde en løsning, så vi overholder det skærpede drikkevandskvalitetskriterie, siger Karen Sandrini, der er formand for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

At der overhovedet kan måles spor af de såkaldte PFAS-stoffer i Fanøs drikkevand kan have forskellige årsager. PFAS står for per- og polyfluorerede stoffer, også kendt som flourstoffer, og de har i mange år været fuldt lovlige at anvende. PFAS-stofferne er nu sivet ned gennem jorden, og har nået grundvandet, i lighed med de pesticider, der i dag også kan spores i drikkevandet mange steder.

-Vi arbejder hårdt og intenst på at finde en løsning, så drikkevandet på Fanø hurtigst muligt opfylder de nye og meget stramme grænseværdier, siger Kaj Clausen Svarrer, bestyrelsesformand, Fanø Vand.

I Esbjerg Kommune ligger drikkevandsmålingerne stadig under de tilladte grænseværdier.