Af Redaktionen

Siden januar 2019 har Esbjerg Kommune været med i den forsøgsordning, der giver socialt udsatte mulighed for at få et socialt frikort. Med frikortet kan de tjene 20.000 kr. om året skattefrit og uden at blive trukket i sociale ydelser. Socialministeriet har nu forlænget ordningen, så borgere med særlige sociale problemer kan bruge et socialt frikort til og med 2022.

Alle skal dog søge igen for at få et frikort til perioden 2021-2022.
Med et socialt frikort i hånden kan socialt udsatte, hjemløse, misbrugere og andre af samfundets udsatte tage mindre jobs og tjene op til 20.000 kroner om året uden at blive trukket i deres kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. Det sociale frikort giver mulighed for, at socialt udsatte kan få en chance for at blive en del af arbejdsfællesskabet på vilkår, som de kan leve op til, og dermed tjene egne penge.
Det at arbejde og blive en del af et fællesskab kan bidrage til en følelse af værdighed, selvstændighed og livskvalitet.
Indtil videre har ca. 50 borgere i Esbjerg Kommune fået bevilget et socialt frikort.

Det kan være en gevinst for virksomheden at ansætte en medarbejder med et socialt frikort, og Esbjerg Kommune, Jobcentret og Videns- og netværkshuset Cabi har samarbejdet med flere lokale virksomheder.
TrygFonden støtter projektet økonomisk, og der er desuden stor opbakning fra de frivillige organisationer i Esbjerg Kommune.

Kasper er en af dem, der har benyttet sig af et socialt frikort. Han arbejder for den socioøkonomiske virksomhed ”Gadens stemmer”. Kasper fortæller, at han takket være det sociale frikort har en stabil indkomst, der gør at hverdagen fungerer bedre. Han føler sig værdsat og undgår at være kriminel for at fungere i det daglige.

For at få et socialt frikort, skal man leve op til en række forskellige kriterier, der er beskrevet på denne side, hvor man kan søge om at komme med i ordningen hos Esbjerg Kommune
http://www.esbjerg.dk/din-oekonomi/oekonomisk-hjaelp/soeg-om-socialt-frikort