Af Lene Memborg   Foto: Illustrationsfoto

Onsdag måtte medarbejdere på Bohrskolen Vita i Esbjerg ringe 112, da en elev fra 7.klasse efter et frikvarter blev meget dårligt.

Det viste sig at drengen, der sammen med nogle af sine klassekammerater havde forladt skolens område i frikvarteret, vendte tilbage meget meget skidt.

Både ambulance og politi dukkede kort tid efter op på skolen. Det viste sig dog, at drengens tilstand heldigvis ikke var alvorlig, men at den skyldtes, at den unge mand havde indtaget snustobak.

Leder af Bohrskolen, Ole Lerke, der foruden Vitaskolen tæller Fourfeldtskolen og Ådalskolen sendte senere på dagen en meddelelse ud til skolens forældre:

”Vi havde i går en episode på skolen, hvor en gruppe elever fra 7. årgang i forbindelse med et frikvarter forlader skolen. Da eleverne vender tilbage til skolen, har den ene elev fået det rigtig dårligt.’

‘Vi ved på dette tidspunkt ikke hvorfor, og vi vælger derfor at ringe 112, hvorefter der bliver sendt en ambulance og en politibil til skolen. I løbet af aftenen i går står det klart, at eleven har fået det dårligt som følge af indtagelse af snus,’ skrev han.

Netop i forbindelse med sagen indskærpede skolelederen også skolens regler for snus og cigaretter.

”Vi vil gerne indskærpe at cigaretter og snus er forbudt på skolen og i skoletiden i det hele taget, og vi vil gerne opfordre alle forældre til at tale med jeres børn herom”, skrev han til forældrene og fortsatte – Vi vil på skolen i den kommende periode være ekstra opmærksomme og opfordrer til, at I tager kontakt til skolen, hvis I hører om elever, der ryger eller tager snus i skoletiden”.