Af Sabina Schmidt

Viagogo, der sælger billetter på nettet, viste billetpriser uden at indregne moms, gebyrer og leverings omkostninger før senere i bestillings processen. Det er vildledende, og medfører nu en politianmeldelse af selskabet.

Forbrugerombudsmanden har modtaget mange klager fra forbrugere over billetportalen Viagogo. Forbrugerne klagede over, at Viagogos priser var vildledende, fordi moms og gebyrer ikke var indregnet i de viste billetpriser, når forbrugerne påbegyndte bestilling.

Forbrugerombudsmanden undersøgte prisudviklingen ved bestilling af forskellige billetter på www.viagogo.dk. og konstaterede, at billetpriser blev tillagt moms, gebyrer og leverings omkostninger i løbet af bestillingen.

Virksomheder skal indregne alle uundgåelige omkostninger i en pris. Det gælder også ved salg af billetter.

Det skal også oplyses tydeligt i umiddelbar tilknytning til billetternes pris, hvis der kan være ekstra omkostninger forbundet med køb af billetterne, som ikke kan beregnes på forhånd. Ekstra omkostninger kan fx være leverings omkostninger, som ikke kan beregnes på forhånd, og som derfor ikke kan indregnes i hver enkelt billetpris.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger: -En virksomhed skal altid oplyse den endelige pris – det vil sige inklusive moms og gebyrer – når den målretter sin markedsføring mod forbrugerne. Det gælder, uanset om det er i reklamer eller i en købs-situation på en hjemmeside. -Hvis en virksomhed ikke viser den endelige pris inklusive moms og gebyrer, så fremstår produktet billigere, end det reelt er. Det kan påvirke en forbruger til at tage en anden beslutning, end han eller hun ville have gjort, hvis virksomheden havde oplyst den fulde pris, inden forbrugeren begyndte sin bestilling.

RETSGRUNDLAG – MARKEDSFØRINGSLOVEN § 6, STK. 1 JF. STK. 2, NR. 6, SAMMENHOLDT MED § 8, STK. 1.

Markedsføringslovens vildledningsforbud i § 6, stk. 1, siger, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Ifølge § 6, stk. 2, nr. 6 og 7, er prisen inklusive moms og afgifter og yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto, i det omfang sådanne omkostninger pålægges, væsentlige oplysning.

Det fremgår desuden af § 6, stk. 3, at hvis prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal den erhvervsdrivende oplyse, hvordan prisen beregnes. Når omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, skal det oplyses, at disse omkostninger kan forekomme.