Af Sabina Schmidt

Med disse simple råd kan du sørge for at det kun er heksen og ikke dit hjem, der bliver brændt af.

Mange danskere ventes at holde Sankthansaften i baghaven, hvor man selv tænder op i bål og synger midsommervisen. Her er det vigtigt at tage de rette forholdsregler, så det hyggelige bål ikke udvikler sig til en uønsket brand.

Hos Alm. Brand så man under sidste års nedlukning en stigning i antallet af brandskader i private hjem under Sankthans, og man forventer det samme billede i år.

-Sankthans er en fast og kærkommen tradition for mange danskere, så jeg kan sagtens forstå, at mange vælger at holde fast i den tradition. Men det er vigtigt, at man passer særdeles godt på. Hvis flammerne i et sankthansbål først får fast, kan det blive meget alvorligt, siger Brian Wahl Olsen, direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse.

Bålet er ikke en skraldespand
Mange ser sankthansbålet som en anledning til at brænde skrald af, men det er en dårlig ide at anvende genstande fra hjemmet som brændsel.

-Vi har set flere eksempler, hvor byggemateriale og gamle træmøbler bliver smidt på bålet, og det kan give voldsomme røggener og skabe et ustabilt bål. Det er vigtigt, at man kun bruger rent og tørt træ, når man opbygger bålet, siger Brian Wahl Olsen.

Som udgangspunkt dækker din husforsikring, hvis sankthansbålet forårsager en brandskade på huset.

-Hvis et uheld med bålet ender i en brandskade på huset, vil brandskaden som udgangspunkt være dækket af din husforsikring. Men det kræver, at du ikke har udvist groft uagtsomhed. Mit vigtigste råd er derfor, at man altid har et øje på bålet og placerer det i god afstand til brændbart materiale. Vi har været igennem en tør periode, så husk også afstand til træerne i haven, der nemt antændes af varmen, slutter Brian Wahl Olsen.

Gode råd fra Beredskabsstyrelsen:

Ved afbrænding af bål anbefales følgende afstande

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Yderligere råd

  • Brug aldrig brandfarlige væsker. Bruge i stedet en lang fakkel for at nå ind til kernen i bål.
  • Sørg altid for at holde øje med bålet, hold afstand og vær opmærksom på børn og dyr omkring det.
  • Hav altid vand – helst en vandslange – i nærheden af bålet og sørg for, at bålet er forsvarligt slukket, inden du forlader det. Hæld vand på og bevar opsyn med bål stedet.
  • Ring 1-1-2, hvis der opstår brand.