Af Redaktionen   Foto: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen stopper salg af to sundhedsskadelige malingprodukter og opfordrer forbrugere til ikke at anvende dem eller sørge for ekstra grundig udluftning, hvis man har anvendt produkterne inden for den sidste måned

Forbrugere, som har købt produkterne ”Spærremaling, hvid” og ”Lakmaling, hvid blank” i Biltema opfordres til ikke at anvende produkterne eller alternativt, hvis de allerede er anvendt, at foretage grundig udluftning. Produkterne har vist sig at afgasse stoffet 2-Ethylhexansyre i for høje koncentrationer helt op til 28 dage efter anvendelse af produkterne. Stoffet kan have fosterbeskadigende effekter hos gravide.

Miljøstyrelsen har undersøgt produkterne i et større forbrugerprojekt, som er en opfølgning på et projekt, der blev offentliggjort i 2018. Formålet med den nye undersøgelse har været at få endnu bedre viden om produkternes afgasning af flygtige organiske forbindelser samt et større overblik over lignende produkter. Projektet forventes at blive offentliggjort inden for de nærmeste uger.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen har på baggrund af analyseresultaterne og eksponeringsrisikoen for forbrugerne, påbudt virksomheden at tilbagetrække produkterne fra markedet, senest den 27. marts 2020.