Af Eva Bredahl    Foto: Poul Helt

Festligholdelse af ”hejse-gilde” på Tovværket

Lejerbo Esbjerg er godt i gang med byggeriet af 88 almene familieboliger på den gamle tovværksgrund i Esbjerg. Det er deres første byggeri i Esbjerg.

Byggeriet laves som delegeret bygherremodel i totalentreprise af Raundahl & Moesby.

Projektet  blev opstartet med nedrivning af de gamle bygninger i november 2920, og gik i jorden marts 2021. Nu i denne uge fejrer vi at de første betonelementer hejses.

Byggeriet forventes færdig sommer 2022, med aflevering 01.09.2022 men måske tidligere. Der laves en prøvebolig som lejerbo kan vise frem for kommende beboere omkring årsskiftet.

På grund af corona-situationen måtte man aflyse ”første spadestik” i marts måned, men den 4. juni festligholdt man i stedet sætningen af de første betonelementer i byggeriet.

Det blev blandt andet gjort med tale fra Lejerbos formand Gunnar Sørensen.

[smartslider3 slider=”139″]