Af Redaktionen   Foto: Martin Bogdahn Paulsen

Kært barn har mange navne og den seneste uge har esbjergenserne kunnet nyde synet af legesyge øresvin alias ”Flipper” i Ho Bugt. Fiskeri- og Søfartsmuseet følger øresvinenes færden med stor interesse, da hvaler i Danmark er et af museets kernearbejdsområder.

Efterlyser detalje fotografier

Har du været ude med fotografi apparatet- og har du været heldig at fange et foto som ved eftersyn rummer særlige kendetegn, så er Fiskeri- og Søfartsmuseet meget interesseret i at modtage det.

-Ved at dele fotografier af øresvin med ar eller mærker i ryg og halefinner, med vores kollegaer i f.eks. Skotland kan vi måske finde ud af, hvor de opholdte sig, før de kom til Ho Bugt fortæller Charlotte Bie Thøstesen, biolog på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Fotoidentifikation er mulig ud fra et billede som det, der er taget af Henrik Baden, som viser, at et af øresvinene har et ”hak” i rygfinnen.

En verdensborger

Øresvinet er nok den delfinart, flest mennesker kender. Den optræder nemlig i delfinarier verden over og i den amerikanske tv-serie ”Flipper”. Øresvinet er en robust delfin, som kan blive næsten fire meter lang og veje op til 650 kg. Der er tale om en verdensborger, da delfinen er vidt udbredt i varme og tempererede egne. Øresvinet er heller ikke helt fremmede i danske farvande, hvor den af og til er kommet på besøg. Den tidligst sikre dokumentation af øresvin i Danmark er fra 1844, hvor tre øresvin blev fanget ved Assens.

2020 et år i øresvinets tegn

Selvom øresvin er et forholdsvist sjældent syn i Danmark, så har året 2020 budt på mange øresvin. Året startede med en stranding af et dødt øresvin ved Avnø Fjord den 2. januar. Siden drev skeletrester fra et øresvin i land på Rømø den 10. maj. Kraniet er indsamlet til Fiskeri- og Søfartsmuseets samling af strandede havpattedyr i Danmark – ”kraniet skal udstilles på museet til efteråret” fortæller Charlotte Bie Thøstesen. I sommermånederne har flokke af øresvin huseret i Limfjorden og nu senest her i Esbjerg. Vi skal dog heller ikke glemme øresvinet ved Svendborg, som har opholdt sig i det sydfynske siden oktober sidste år.

Forsøg på kolonisering?

-Det bliver spændende at følge øresvinenes færden i Danmark de næste par år. Kan dette måske være et forsøg på den kolonisering, som vi har ventet på i nogen tid? spørger Charlotte Bie Thøstesen. Forholdene er blevet bedre for øresvinene her i Danmark blandt andet på grund af klimaforandringer, højere havtemperaturer og bedre muligheder for at finde føde.
Øresvinet er almindeligt i den sydlige og nordlige del af Nordsøen omkring England og Skotland, og det er sandsynligvis dyr fra denne bestand, der nu er at finde i Danmark.

Det bliver interessant at se, hvordan et rovdyr som øresvinet vil påvirke biodiversiteten i de danske farvande – vil de være en trussel eller en gevinst? Kan øresvinet f.eks. true bestande af vores hjemmehørende havpattedyr som sælen og hvidnæsen – en delfin ligesom øresvinet? Det kan tiden kun vise, og antageligt finder bestandene et leje, hvor de kan eksistere sammen konkluderer Charlotte Bie Thøstesen.

Museet og øresvin

Fiskeri- og Søfartsmuseet er en del af det danske beredskab for havpattedyr. Beredskabet har til formål at medvirke til overvågning af sæler og hvalers sundhedsstatus og sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende havpattedyr. ”Vi rykker derfor først ud i det øjeblik, der er et øresvin, der strander” fortæller Charlotte Bie Thøstesen, ”dog følger vi nøje øresvinenes færden, da vi på Fiskeri- og Søfartsmuseet har havpattedyr som et af vores kernearbejdsområder” fortsætter hun. Hvis interessen for øresvin er vagt, kan man læse mere om øresvinets færden i danske farvande i ”Flipper” på besøg i Danmark – Tilbageblik på øresvinets (Tursiops truncatus) færden i danske farvande” i Sjæk’len 2015 http://pub.fimus.dk/Sjaeklen2015/files/assets/basic-html/page-101.html