Af Jan Poulsen

Regionen fik ikke noget konkret ud at seneste møde de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark (PLO Syd). Foreløbig ser det ikke ud til at man i Ribe igen kan besøge vagtlægen i Seminariehuset i Ribe udenfor almindelig åbningstid.

Der er ingen vagtlæge i Ribe, selv om coronasituationen er ved at være fortid. Vagtlægen burde ellers kunne konsulteres efter aftale i Sundhedshuset uden for almindelig arbejdstid, som det tidligere har været muligt ved den kørende vagtlæge, der samlede patienterne når der var behov, men manglen på vagtlæger har gjort, at regionen ikke har genåbnet vagtlægekonsultationer i mindre byer som eksempelvis Ribe.

Et nyligt møde mellem Region Syddanmark og PLO Syd om situationen gav ikke umiddelbart nogen løsning på problemet. Servicemålene, som er formuleret i kontrakten med PLO Syd, kan fortsat ikke overholdes på grund af manglen på vagtlæger.

Og det er ikke acceptabelt på den lidt længere bane, mener formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V).

– Men vi er nødt til at skille tingene ad først. Vi oplever stadig eftervirkningerne af en usædvanlig periode med corona. I den periode har vi været nødt til at lukke flere fysiske lægevagter. Men når det har lagt sig, skal PLO Syd naturligvis igen leve op til aftalen. Det gælder også i Ribe. Ellers er det uacceptabelt, siger Bo Libergren.

Han henviser til, at antallet af henvendelser til lægevagten i Region Syddanmark fortsat kun er på det halve af situationen før corona, i 2019.

– Det vil naturligvis være spild af gode kræfter, hvis læger sidder og triller tomler i lægevagten, hvor der ikke er patienter. Det tror jeg også, der vil være forståelse for, siger Bo Libergren.

Servicemålet tilsiger, at en patient, der bliver henvist til fysisk konsultation, skal kunne komme til inden for tre timer.

Men når antallet af henvendelser til lægevagten igen er ved at være oppe på det normale, så har regionen en aftale med PLO Syd, som Bo Libergren vil holde lægerne fast på.

– Vi har en aftale, som lægerne bliver betalt for. Det er deres opgave at udpege tilstrækkeligt med vagtlæger, så også de små vagtlæge-konsultationer igen kan holde åbent efter behov. Det er sådan set ikke mit problem, hvordan de løser det, men jeg forventer, at PLO løser det. Det betaler vi dem for, fastslår Bo Libergren.

Det er de praktiserende læger, som bemander vagtlægeordningen. PLO er både entreprenør på opgaven med en slags ansatte, nemlig de praktiserende læger, og samtidig en faglig interesseorganisation for de praktiserende læger, der varetager deres interesser.

Hvornår det igen bliver muligt at få vagtlægekonsultationer i Ribe, ved man på nuværende tidspunkt ikke. Patienterne henvises derfor til blandt andet Esbjerg.