Af Redaktionen

Den 2. september holder Sundhedsstyrelsen et webinar om social ulighed i sundhed. På webinaret fremlægges hovedresultaterne fra to nye rapporter, der sætter fokus på den systematisk skæve fordeling af sundhed og sygdom i befolkningen

Ulighed i sundhed er stadig et stort problem i Danmark. Sociale faktorer som uddannelse, beskæftigelse og indkomst har stor betydning for, hvor langt og sundt et liv vi lever, og dele af vores samfund oplever mere sygdom, kommer sig dårligere efter deres behandling og dør i en tidligere alder end andre.

Men hvad skal der til for at skabe mere lighed i sundhed? Det spørgsmål er i fokus, når Sundhedsstyrelsen den 2. september holder webinar om ulighed i sundhed. Webinaret har ingen pladsbegrænsning – så du kan stadig nå at komme med. Det foregår fra klokken 12-15.

Samme dag offentliggør vi to nye rapporter. Rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom” er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og er den første af sin art. Den giver en status på forskelle i befolkningens sundhed og sygdom opgjort på en lang række indikatorer.

Den anden rapport, ”Indsatser mod ulighed i sundhed”, er udarbejdet af Institut for Folkesund­hedsvidenskab, Københavns Universitet. Rapporten er en forskningsbaseret opdatering af evidens om indsatser mod ulighed i sundhed, og skal bidrage med viden om, hvordan kommuner, regioner, stat, erhvervsliv og civilsamfund kan fremme mere lighed i sundhed.

På webinaret fremlægges hovedresultaterne fra begge rapporter. Derudover vil den internationale forsker og professor David Taylor-Robinson give sit perspektiv på de tidlige årsager til ulighed i sundhed og konsekvenser.

På webinaret stiller vi også spørgs­målet ”Hvordan skaber vi mere lighed i sundhed set ud fra et kommunalt, regionalt og statsligt perspektiv? Afslutningsvis vil Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fortælle om regeringens visioner for bekæmpelse af ulighed i sundhed.

Program for webinaret kan ses her

Tilmelding er ikke nødvendigt. Link til webinaret vil blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk