Af Redaktionen

Hyundai har betalt en bøde på 150.000 kroner for at vildlede om prisen på en elbil. Bilmodellen med de egenskaber, der blev fremhævet i annoncen, ville ikke kunne købes til den pris, der blev oplyst i annoncen.

Hyundai Bil Import A/S har betalt en bøde på 150.000 kroner for at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledning. Det sker, efter Forbrugerombudsmanden politianmeldte selskabet i april 2020. Hyundai har været behjælpelig med sagens opklaring.

Hyundai har brugt vildledende oplysninger i en annonce for bilmodellen Kona Electric. Annoncen gav forbrugerne indtryk af, at de til en pris fra 274.995 kroner kunne købe en elbil med en rækkevidde på op til 449 kilometer på en opladning. Det var imidlertid ikke muligt at købe bilen til den oplyste fra-pris. Prisen, der var annonceret, var for den billigste variant af modellen, som kun havde en rækkevidde på op til 289 kilometer.

Annoncen blev bragt i to bilmagasiner i henholdsvis januar og februar 2019. Sagen er behandlet hos Forbrugerombudsmanden på baggrund af en klage fra en forbruger.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

-Forbrugerne skal kunne regne med de oplysninger, der står i en reklame. En virksomhed må naturligvis ikke reklamere for en bilmodel med attraktive egenskaber til den pris, som man skal betale for bilmodellen uden de egenskaber, der reklameres for. Det gælder også, selvom der er tale om en fra-pris.

Forbuddet mod vildledning:

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1, må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin frem stillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Det fremgår af § 8, at det er en betingelse for at have handlet i strid med § 5, at den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnits forbrugeren eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en sær lig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.