Af Redaktionen

Det enestående naturområde Marbæk nordvest for Esbjerg bør fredes. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der netop har igangsat et fredningsarbejde for området.

Marbæk-området er rigt på sjældne naturtyper, og i det varierede terræn findes et væld af sjældne arter. Snart kan området blive sikret og beskyttet gennem en fredning.

Danmarks Naturfredningsforening har nemlig netop besluttet at arbejde for en fredning af området, og inviterer derfor Esbjerg Kommune til et samarbejde om fredningsprojektet.

Med fredningen ønsker foreningen at give Marbæk den ultimativt bedste beskyttelse, naturen kan få. – En stor del af naturen i Marbæk-området er noget vi har et national og internationalt ansvar for at værne om, og i DN mener vi, at en fredning er nødvendig for at sikre gode naturforhold, siger Carsten Mathiesen, næstformand i DN-Esbjerg og initiativtager til fredningen Sommerfuglemyre, kødædende planter og små drager I Markbæk er der dokumenteret mere end 60 sjældne arter – heriblandt den bemærkelsesværdige sommerfugl Ensianblåfugl, der bl.a. er kendt fra DR’s naturserie ’Vilde Vidunderlige Danmark’. Ensianblåfuglen findes kun de steder, hvor både røde stik-myrer og planten klokke-ensian er tilstede samtidig. Sommerfuglens larver lever nemlig først på planten, hvorefter de snyder sig til kost og logi hos myrerne. Denne specialiserede måde at leve på er meget fascinerende, men også meget sårbar for ændringer i omgivelserne.

Ser man sig godt for, kan man kan også finde den kødædende plante soldug, der med sine klistrede kirtelhår fanger og opløser insekter for at spise dem. Den findes eksempelvis på firkløverheden, hvor man de seneste år har gjort meget for at skabe gode vilkår.

Tager man på tur i området en dag med godt vejr, kan man desuden være heldig at opleve det dragelignende markfirben på en solbeskinnet plet. Firbenet er et såkaldt vekselvarmt dyr, der er afhængig af solens varme for at være aktiv og kunne reproducere sig. Firbenet var tidligere udbredt over hele Europa, men arten har været i voldsom tilbagegang, og det vurderes, at den omend beskedne bestand i Danmark er af stor betydning for artens overlevelse.

Nationalpark og Michelin-stjerner Marbæk-området er en af Esbjerg Kommunes absolut største naturperler, og indgår også i Nationalpark Vadehavet.

Derudover er en stor del af området udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde.

Kommunen har ellers et lavt naturindhold sammenlignet med landets øvrige kommuner, viser en undersøgelse fra 2017 http://www.biodiversitet.nu/naturkapital.

Derfor er det ekstra vigtigt, at der bliver passet godt på de få men gode naturområder, der nu engang er, mener Danmarks Naturfredningsforening. Samtidig vil en fredning være helt i tråd med kommunens strategi og intentioner for området, ligesom at det vil være en god måde at cementere, at Esbjerg Kommunen vil det grønne.

– En fredning er på mange måder som naturbeskyttelsens Michelin-stjerne. Det er en stor ros til området og giver samtidig en varig beskyttelse, så også vores børn og børnebørn har mulighed for at opleve dets naturrigdom, siger Carsten Mathisen.

FAKTA

Hvad er en fredning? Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid. Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform. Staten, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening kan rejse fredningssager.