Af Redaktionen

I den seneste tid har førskoleeleverne på Præstegårdsskolen, Rørkjær Skole og Danmarksgades Skole lavet små lykkehaver. Der er synlige i arealer omkring skolerne i Urbandistriktet og er lavet i forbindelse med indsatsen KUNST FOR LIVET, der er igangsat af Esbjerg Kunstmuseum. Samarbejdet var planlagt længe før corona-krisen lagde både skoler og museet øde, og lukke-ugerne er blevet brugt på at gentænke forløbene, så de nu kan gennemføres ude i skolernes grønne omgivelser.

I første omgang har Museets kunstformidler Diana Boholm, præsenteret børnene for en reproduktion af Asger Jorns ”Lykkens Have. Billedet skal inspirere børnene til samtaler, nye tanker og ideer til det praktiske arbejde. Efterfølgende har børnene så malet egne billeder ved at arbejde frit videre på et udsnit af Jorns maleri, og de skaber brikker med tegninger og udsagn om, hvad der gør dem glade – søvn, familie, is, venner, cykelture og meget andet. Brikkerne bliver hængt op i træerne, og på den måde sætter børnene deres præg på stedet og skaber deres egen lykkens have.

Mange af børnene har været på kunstmuseet med børnehaven, og det er en stor glæde at opleve, hvor meget de husker om kunstværkerne og de idéer, de fik dengang. En grundtanke i indsatsen KUNST FOR LIVET er, at nærkontakt med billedkunst skal bidrage til en tryg overgang mellem dagtilbud og skole. Samtidig udgør kunsten selve forløbenes råstof. I år har overgangen fra børnehave til førskole været meget usædvanlig, og kunstmuseet er tilmed lukket lige nu. At kunstoplevelserne alligevel er så markant til stede i børnenes bevidsthed, demonstrerer forløbenes styrke.

Jo flere børn, der ser Asger Jorns værk, jo flere fine tanker og overvejelser dukker der op. Og jo længere tid vi kigger, jo mere ser vi. Kunsten tilbyder et langsomt rum, hvor tingene åbner sig, når vi giver os tid. Det er tydeligt, at børnene nyder at kunne fordybe sig og dele de tanker, som kunsten sætter igang. Og det er særlig vigtigt i en tid, hvor der er stort fokus på sundhed og sikkerhed, nye omgivelser og nye voksne – siger Diana Boholm.

Forløbene fortsætter indtil sommerferien. Nye kunstværker fra Esbjerg Kunstmuseums samling vil komme på tur, og nye ideér vil udfolde sig.