Af Sabina Schmidt

En politisk aftale gør det muligt for kommuner at kræve, at brændeovnsejere skal skrotte deres brændeovne produceret før 2008, hvis der er fjernvarme eller naturgas i området. Tjek aftalen her

I nær fremtid bliver det muligt for kommuner at forbyde ældre brændeovne, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas.

Det blev regeringen i september sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten enige om i ‘Aftale om miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling‘.

Udover brændeovnene indeholder aftalen bl.a. også nye regler om miljøzoner, tilskudspulje til eftermontering af partikelfiltre, nul-emissionszoner og sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer.

– Vi er glade for, at indsatsen mod brændeovne skærpes markant. Brændeovne er den største kilde til partikelforurening, og med aftalen giver vi kommunerne mulighed for at forbyde de ældste og mest forurenende brændeovne. Men vi ønskede i virkeligheden at gå endnu længere.

– Derfor er vi glade for, at det nye partnerskab for ren luft skal overveje yderligere initiativer for at nedbringe luftforureningen fra både transport og brændeovne, siger Zenia Stampe, miljøordfører i Det Radikale Venstre.

Gamle brændeovne skal kasseres ved køb af bolig
I forvejen er det vedtaget, at det fra 1. august 2021 ikke længere er tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber bolig med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være nedlagt eller erstattet med en ny brændeovn.

Brændeovne udleder partikler
Der er ca. 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark og sammen med andre brændefyringsanlæg anslås de at stå for omkring 40 procent af den samlede danske partikelforurening. Ældre brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som nye.

Omkring 400.000 brændeovne i Danmark er produceret før 2008, og Miljøministeriet vurderer, at ca. 220.000 af brændeovnene er placeret i områder med fjernvarme eller naturgas.

Steen Solvang Jensen, seniorforsker ved DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, siger til Altinget.dk, at forslaget om at forbyde gamle brændeovne kan reducere op mod 100 for tidlige dødsfald hvert år.

Skrot brændeovnen eller udskift den med en ny
Grunden til, at det er brændeovne fra før 2008, der kan forbydes, er, at der i juni 2008 blev indført bindende krav til udledning af partikler fra brændeovne, oplyser Miljøministeriet. Kravet for udledningen var 10 g/kg fyret brænde.

I de kommuner, der indfører de nye regler, skal ejerne enten helt skrotte brændeovnen eller erstatte den med en ny. Fra 2022 må partikeludledningen fra nye brændeovne højst være 5 g/kg fyret brænde.

Hvis partikelfiltre til brændeovne viser sig at være effektive nok, kan det blive en mulighed at installere dem i stedet for at nedlægge brændeovnen.

Brændeovne fra før 2008 kan forbydes fra 2024
Før, at de nye regler træder i kraft, skal Miljøbeskyttelsesloven ændres, og lovændringsforslaget forventes at blive fremsat i Folketinget i februar 2022.

Hvis det vedtages, kan kommunerne forbyde gamle brændeovne i de områder, hvor der er mulighed for fjernvarme og naturgas, fra 2024.

Læs også: Sådan kommer du af med din gamle brændeovn

Fakta om Bolius

Videncentret Bolius er ejet af Realdania.

Videncentret Bolius er ikke-kommercielt og sælger hverken produkter eller tjenester.