Af Redaktionen

Videnscenter for Værdig Ældrepleje tilbyder nu korte konsultations- og rådgivningsforløb. Det er gratis for både kommuner, private og kommunale leverandører og plejeenheder.

Vil I være med til at skabe endnu bedre vilkår for, at ældre har en god og værdig hverdag? Så tilbyder Videnscenter for Værdig Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen nu et gratis konsultations- og rådgivningsforløb til kommuner, private og kommunale plejeenheder i ældreplejen.

Konsultationerne tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller plejeenheds udfordringer og behov, og med hjælp fra rådgiveren vil der blive set på nye løsninger og tiltag, der kan styrke ældreplejen.

-Vi glæder os til at hjælpe kommuner og private leverandører godt på vej i deres arbejde med at sikre en god, tryg og værdig hverdag for vores ældre borgere. De nye forløb er korte og tænkt som indledende konsultation og rådgivning med udgangspunkt i de lokale rammer og konkrete behov. Forløbene tilbyder et blik udefra og inspiration til det videre arbejde med at skabe mere værdighed i ældreplejen, fortæller Sara Louise Friis Rose, daglig leder af Videnscenter for Værdig Ældrepleje.

Med afsæt i det konkrete behov hos kommunen eller den private plejeenhed (hjemmepleje/plejebolig) kan forløbene fx have fokus på:

  • At afdække aktuelle udfordringer og muligheder for mere værdighed i ældreplejen
  • Rådgivning af ledelse ift. at planlægge og videre arbejde med forbedringstiltag, der kan føre til mere værdighed i ældreplejen
  • Rådgivning af ledelse ift. behov og muligheder for kompetenceudvikling
  • Rådgivning af ledelse ift. behov og muligheder for organisatorisk udvikling
  • Rådgivning om og vurdering af behov for Videnscentrets øvrige aktiviteter
  • Den videre proces efter påbud fra ældretilsynet.

Plejeenheder, der har fået påbud efter tilsynsbesøg, kan også have glæde af et kort konsultations- og rådgivningsforløb. Med en fokuseret plan i hånden er det ofte lettere at komme i gang med at forbedre forholdene for ældreplejen.