Af Redaktionen    Foto: AAU/ Jens Jørgen Jensen

Det er en kæmpe gevinst for hele byen og landsdelen, når Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg tildeles midler til yderligere at øge forskningen i grønne energiløsninger. Sådan lyder det fra Business Esbjerg, efter at AAU’s energisektion i byen har fået støtte til tre ud af tre ansøgte projekter i Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Projekterne omfatter forskning i blandt andet energilagring i afløbsrens og udvikling af kunstig intelligens til offshore-industrien og har modtaget støtte for i alt over 46 millioner kroner.

Offshore-energi samt elektronik og data-kontrol er kerneaktiviteter i AAU Esbjergs profil, og netop disse områder får nu et yderligere boost med forskningsmidler fra EUDP. AAU Esbjerg er medansøger på tre projekter til EUDP, og samtlige tre har fået tildelt i alt over 46 millioner kroner til forskning i blandt andet energilagring og kunstig intelligens.

– Vi er meget glade for og stolte af at have fået midler til alle tre projekter, som hver især understøtter vores profil for AAU Esbjerg, og som dermed matcher de behov, der er i og omkring Esbjergs erhvervsliv, hvor blandt andet offshore-energi jo fylder utroligt meget. Det er med til at understrege AAU Esbjergs styrkeposition som en markant bidrager til den grønne omstilling, forklarer Simon Pedersen, lektor og sektionsleder af AAU Energi i Esbjerg.

Det ene EUDP-støttede projekt skal bidrage til, at der kan etableres højere og mere energieffektive vindmøller, blandt andet ved at bruge fibertov fremfor stålwirer til at hejse vindmøllerne med.

– Vi bidrager med viden om machine learning, hvor fibertovets styrke ved hjælp af kunstig intelligens og maskinsyn overvåges, og tovets tilstand forudsiges, forklarer Petar Durdevic, lektor ved AAU Energi i Esbjerg.

Lektor Ahmad Arabkooshar er involveret i de to øvrige EUDP-projekter på AAU Esbjerg, som overordnet omhandler grøn elektricitetslagring samt varme og varmelagring – det ene projekt ved blandt andet at analysere sektorkobling mellem fjernvarme og levering af procesvarme til industrien, og det andet ved at undersøge, hvordan overskydende energiproduktion fra vindmøller og solceller bedst opbevares og udnyttes:

– På et nyt storskalaanlæg i Esbjerg vil vi kunne lagre overskudsstrøm fra vedvarende energikilder i op til 14 dage i natriumhydroxid – nok bedre kendt som afløbsrens. I projektet skal vi undersøge nærmere, hvordan vi får udnyttet overskudsstrømmen mest optimalt, forklarer han.

Hos Business Esbjerg er man ligeledes begejstret over de vigtige projekter til AAU Esbjerg:

– Det er ganske enkelt en kæmpe gevinst for både byen og landsdelen, at der tildeles disse midler til AAU Esbjerg, og det understøtter Esbjergs status som Danmarks energimetropol. Midlerne er med til at gøre et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø endnu stærkere, hvor den virksomhedsnære forskning kan omsættes til konkurrence- og innovationskraft i erhvervslivet – det er kort sagt vejen frem i den grønne omstilling, lyder det fra Susanne Nordenbæk, direktør i Business Esbjerg.