Af Redaktionen.

I marts indløb de første 17 anmeldelser fra Landbrugsstyrelsen om mistanke om svindel med ansøgning om støtte til miljøforbedringer af driften hos danske landmænd. Nu er yderligere 38 sager tilføjet, og dermed skal Syd- og Sønderjyllands Politi efterforske i alt 55 sager.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Mistanken er opstået under sagsbehandlingen, og der er derfor ikke udbetalt midler i nogen af sagerne.

Politiet skal nu undersøge om der er grund til at rejse decideret sigtelser.

Kammeradvokaten har anbefalet anmeldelserne efter at have kigget på 85 forskellige sager.

Sagerne på de oprindelige 17 anmeldelser, er anmeldt specifikt på mistanke om svig i forbindelse med afgivelse af tilbud til landbrugserhvervet på 8 millioner kroner i alt. Man ved dog ikke hvor stort dette beløb er med de nye sager.

Landmænd der søger Landbrugsstyrelsen om tilskud til miljøforbedrende investering skal indhente mindst 2 uafhængige tilbud, men i de pågældende sager viste at der var modtaget tilbud fra virksomheder der aldrig havde eksisteret i cvr-registeret.

Ud over det danske politi vil også Rigsrevisionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, Olaf også blive involveret, da der kan være tale om snyd med EU-midler.

Desuden vil der blive genoptaget forskellige sager om projektstøtte som følge af det øgede fokus på svindel. De berørte støtteansøgere vil blive kontaktet af Landbrugsstyrelsen.

Sagen er landet hos Syd- og Sønderjyllands Politi, da Landbrugsstyrelsen ligger i Augustenborg.