Af Sabina Schmidt  Foto: World Animal Protection

Ifølge en meningsmåling foretaget af YouGov for World Animal Protection ønsker 41 procent af den danske befolkning definitivt ikke, at minkproduktion skal genopstå i Danmark.
Kun en femtedel vil have minkindustrien tilbage.

Alt tyder på, at modstanden mod minkproduktion i Danmark er stadigt stigende, også selvom regeringens manglende hjemmel til at aflive samtlige mink sidste år, er genstand for nøje granskning i Mink-kommissionen, der dagligt afdækker interne politiske magtkampe og pinlige sms’er.

I den nye måling svarer 41 procent, at de slet ikke ønsker, at minkproduktion skal genoptages, mens ni procent til dels er enige og svarer ‘i mindre grad’.
Det er halvdelen af befolkningen, der hælder til et permanent forbud.
Kun i alt 20 procent svarer, at de enten ‘i meget høj grad’ eller ‘i høj grad’, ønsker industrielle mink tilbage.

-Det er meget glædeligt, at halvdelen ikke ønsker, at produktionen skal genoptages. Minkavl er en grusom industri, hvor vi i alt for mange år har aflivet millioner af raske dyr. Det burde ikke finde sted i et land, hvor man bryster sig af en god dyrevelfærdslov, siger Esben Sloth, kampagnechef for World Animal Protection Danmark:

Den forrige meningsmåling om minkproduktion – foretaget i slutningen af september i år af Megafon for TV2 – spurgte befolkningen om de ville have et direkte forbud, og her var befolkningen splittet i to næsten lige store halvdele.
40 procent var i september modstandere af et forbud, og svarede at de var ‘helt uenig’ eller ‘delvis uenig’. 44 procent var tilhængere, og svarede, at de var ‘helt enig’ eller ‘delvis enig’ i at minkproduktion skulle forbydes.

-Jeg er sikker på, at vi i løbet af få år vil se en afvikling af mink-produktion i hele EU. Bevægelsen er allerede godt igang, og den er ikke til at stoppe. En lang række lande har allerede forbudt det, eller er ved at udfase industrien. Det drejer sig blandt andet om Norge, Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Serbien og Kroatien, siger Esben Sloth.

I den nye undersøgelse fra YouGov, er et klart flertal af danskere parat til at følge de andre EU-landes eksempel:
44 procent svarer, at Danmark ‘i meget høj grad’ eller ‘i høj grad’ bør følge de andre landes forbud mod minkavl. Kun 16 procent mener, at vi ‘slet ikke’ bør skele til udviklingen i de andre EU-lande, når de forbyder minkproduktion.

Om undersøgelsen:
Mellem d. 29. og 30. november 2021 har YouGov spurgt et bredt udsnit af 1005 danskere fordelt på alder, køn, demografi, indkomst, uddannelse og arbejde, om de ønsker minkproduktionen genoptaget i Danmark, og om de synes Danmark skal følge de EU lande, der allerede har indført forbud.