Af Redaktionen

Basisbank har efter Forbrugerombudsmandens vurdering overtrådt god skik for finansielle virksomheder ved at pålægge en forbruger ugyldige tavshedsklausuler som betingelse for et forlig om forbrugerens låneaftaler.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at Basisbank A/S har handlet i strid med god skik for finansielle virksomheder ved at betinge et forlig med en forbruger af, at han hverken privat eller offentligt måtte udtale sig om forliget med banken. Desuden skulle han tilbagekalde sin klage til Forbrugerombudsmanden.

Forbrugeren havde klaget til Forbrugerombudsmanden over utilstrækkelig kreditvurdering af forbrugeren. Under Forbrugerombudsmandens behandling af sagen tilbød Basisbank forbrugeren et forlig, hvis forbrugeren efterlevede de to klausuler.

Det er alene de to klausuler i forliget, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er ugyldige. Selve forliget, der afslutter den civilretlige tvist mellem forbrugeren og Basisbank, står som sådan ved magt.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de to klausuler er urimelige og i strid med hæderlig forretningsskik, fordi de fratager forbrugeren centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til håndhævelsesmyndigheder og juridisk bistand. Virksomheder kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke forpligte forbrugerne til at give afkald på de rettigheder.

Som håndhævende tilsynsmyndighed er det også centralt for Forbrugerombudsmandens arbejde, at virksomhederne respekterer forbrugernes ret til at videregive oplysninger til myndigheder.

Basisbank har meddelt Forbrugerombudsmanden, at banken ikke vil håndhæve klausulerne. Banken har dog samtidig oplyst, at den er uenig i Forbrugerombudsmandens vurdering.

Hvis der er andre forbrugere, som har indgået forlig med långivere med lignende klausuler, opfordrer Forbrugerombudsmanden dem til at kontakte Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

-Det er kun positivt, hvis forbrugere og virksomheder kan finde mindelige løsninger på deres tvister. Men det må ikke ske på bekostning af forbrugerens centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til juridisk bistand. De rettigheder kan virksomhederne ikke tage fra forbrugerne.

-Det vil naturligvis kunne vanskeliggøre vores håndhævelse af lovgivningen, hvis virksomheder som betingelse for forlig pålægger forbrugere ikke at kommunikere med os. Oplysninger fra forbrugere og andre, der klager til os, har stor betydning for vores arbejde.