Af Redaktionen   Kilde BT

Der er fagligt grundlag for at begynde en delvis genåbning af landet på nogle områder lyder det fra corona-indsatsgruppen.

Helt konkret betyder det at nogle butikker og udendørs kulturinstitutioner kan genåbne, og afgangselever i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm kan komme tilbage på skolebænken.

-Det er Indsatsgruppens indstilling, at de gældende nationale covid-19-tiltag, der udløber 28. februar, forlænges til og med 5. april, meddeler sundhedsstyrelsen dog. Dermed opfordres dansker samtidig til at væbne sig med yderligere en god portion tålmodighed. Dog vil man begynde at lave lempelser nationalt og på landsdels niveau.

På nationalt plan vil nogle butikker kunne åbne.

-Udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre, lyder anbefalingen.

Desuden indstiller ekspertgruppen til, at udendørs kulturinstitutioner kan genåbne med krav om negativ test, og at forsamlingsforbuddet hæves fra fem til 20 personer i forbindelse med den slags aktiviteter.

Foruden de nationale anbefalinger kommer indsatsgruppen også med anbefalinger til, hvordan man kan genåbne lokalt i Vestjylland, Nordjylland og på Bornholm.

En genåbning af vestjylland kan ske på følgende måde og med følgende forbehold:

Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 procent fremmøde under forudsætning af test to gange om ugen.

Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Det er i øvrigt indsatsgruppens anbefaling, at hvis smitteudviklingen tillader det, ‘vil øvrige landsdele, hvor smittesituationen egner sig hertil, kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts 2021)’.

Ligeledes forventes en genåbning for de resterende dele af landet – igen alt efter udviklingen i smitten – at kunne ske efter påskeferien 6. april, lyder det.