Af Praktikant Signe Find Bennetsen

Esbjerg Kommune har netop indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet om et observatorium på Mandø!

Etableringen af et observatorium på Mandø sker, som et led i planerne om at få Mandø certificeret som en Dark Sky Park.

Denne ambition ser også ud til at komme tættere på, efter den officielle partnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune og Aarhus Universitet netop er underskrevet.

Placeringen af observatoriet på netop Mandø, sker på baggrund af Mandøs unikke betingelser for at studere både stjernehimlen og universet.

Øen har nemlig særligt gode betingelser for dette, fordi lysforureningen er meget lav.

Esbjerg Kommune og Aarhus Universitet ønsker derfor at etablere et observatorium til glæde for øens mange besøgende.

Observatoriet skal kunne bruges af både turister, skoleelever og astronomiinteresserede fra både ind- og udland.

Herudover er observatoriet et vigtigt element i ambitionen om, at få Mandø certificeret som en Dark Sky Park med en unik placering i Nationalpark Vadehavet, som er en del af UNESCO´s verdensarv.

Den netop underskrevne aftale tydeliggør Esbjerg Kommunes engagement i at udvikle Mandøs attraktionsværdi, mens den samtidig er med til at understrege vigtigheden i at bevare det naturlige mørke.

Med et observatorium i vores kommune åbner der sig helt nye muligheder for at lærere og undervisere kan gøre brug af dette i undervisningen”, siger Karen Sandrini, formand for Plan & Miljøudvalget i Esbjerg Kommune.

Den nye aftale skyldes i høj grad det engagement, som Mandø Fællesråd har lagt i projektet omkring Mandøs certificering, som Dark Sky Park.

Planerne om observatoriet møder både stor opbakning fra de lokale øboere og resten af Nationalpark Vadehavet, som er en vigtig samarbejdspartner i projektet.

Efter underskrivningen af aftalen kan planlægningsfasen nu indledes.

Her står Esbjerg Kommune for det overordnede ansvar for projektets rammer og finansiering. De skal blandt andet sikre de nødvendige godkendelser, indgå lokale aftaler og søge finansielle midler, som skal være med til at sikre projektet.

Aarhus universitet står for den faglige del af projektet, som indebærer viden og materiale, herunder opsætning af teleskop.

Aarhus universitet er netop ved at opstille et teleskop på Mt. Kent i Australien, som drives af University of Southern Queensland. Et lignende teleskop vil blive opsat på Mandø.

Ved at kopiere faciliteterne i Australien, sikrer vi nemlig, at der etableres et gennemtestet og professionelt koncept, hvor vi kan trække på erfaringer vedrørende udvikling og drift, siger Hans Kjeldsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

Observatoriet bliver i høj grad fjernstyret, og man kommer derfor ikke til at kunne kigge ind i et teleskop som turist.