Af Redaktionen    Kilde: Finans.dk

Den nye barselsmodel, som arbejdsmarkedets parter nu er blevet enige om, kan koste nybagte forældrepar flere tusinde kroner i barselsperioden.

Det viser beregninger, som Nykredit har lavet for Finans.dk.

Den økonomiske lussing kommer af, at mænd gennemsnitlig tjener mere end kvinder. Derfor giver det forældreparret et større minus i husholdningsbudgettet, når han med den nye barselsmodel er længere tid på barselsdagpenge.

For et gennemsnitligt forældrepar, hvor manden tjener 550.000 kroner om året inklusive pension, feriegodtgørelse mv., og hvor kvinden tjener 485.000 kroner, vil parret i løbet af barselsperioden miste 7.300 kroner efter skat.

Både i den nye og den gamle barselsmodel har forældreparret 48 ugers barsel, som de skal fordele mellem sig.

I den gamle model var to ugers barsels øremærket til manden, mens 11 ugers barsels er øremærket manden i den nye ordning, der dermed flerdobles.

Hvis lønforskellen mellem manden og kvinden er større, bliver familiens økonomiske tab også større med den nye barselsordning.

Hvis manden har en årsløn på 600.000 kroner, og kvinden tjener 400.000 kroner, vil parret miste knap 20.000 kroner efter skat i barselsperioden.

I familier, hvor kvinden tjener mest – det er ifølge tal fra Danmarks tilfældet i cirka hver tredje familie – står parret omvendt til at høste en gevinst, når storken har været forbi.

Forslaget fra arbejdsmarkedets parter – Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation – skal nu forhandles på plads i Folketinget.

De 11 ugers øremærket barsel til far, skaber dog stor debat i den danske befolkning, for mens man er enige om at far selvfølgelig skal tage mere barsel, mener mange ikke at de 11 uger skal tages fra moderen, eller for den sags skyld skal være bundet til far. Hvis far fravælger de 11 ugers barsel, bortfalder de nemlig helt, og barnet får med mindre tid hjemme med forældrene.

Samtidig er der med øremærkningen af barsel til far tale om implementering af et EU-direktiv i dansk lovgivning, og ikke kun om ligestilling i Danmarks velfærd.