Af Redaktionen

I rapporten gennemgås den nuværende viden om, hvordan forskellige niveauer af alkoholindtag og drikkemønstre påvirker helbredet.

 

Litteraturgennemgangen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen, og den samler den seneste viden om sammenhængen mellem alkohol og helbred.

Rapporten skal danne grundlaget for en evaluering og mulig opdatering af Sundhedsstyrelsens nationale udmeldinger om alkoholforbrug i 2021.

-Det er 10 år siden, vi sidst kom med generelle nationale udmeldinger om konsekvenserne ved at have et højt alkoholforbrug. Derfor har vi vurderet, at det er tid til at se på udmeldingerne igen. Første skridt, som nu er taget, er at gennemgå de studier, der er kommet på området, så vi har et solidt evidens- og videns grundlag at bygge på, når vi går i gang med det arbejde, fortæller sektionsleder Sara Lindhardt.

Siden Sundhedsstyrelsen udarbejdede nationale udmeldinger om alkoholindtag i 2010, er der kommet mere og nyere viden om, hvilke konsekvenser alkoholindtag har for ens helbred. I dag ved man eksempelvis mere om sammenhængen mellem alkoholindtag og risikoen for udvikling af en række former for kræft, herunder brystkræft, tyk- og endetarmskræft, leverkræft, kræft i mundhule og svælg, spiserørskræft og bugspytkirtelkræft. Det er den viden, rapporten blandt andet beskriver.

Det næste skridt er at vurdere og eventuelt ændre på de nationale udmeldinger, så de følger den nyeste viden på området. Her vil Sundhedsstyrelsen inddrage en række eksperter, der både skal se på de alkoholrelaterede konsekvenser af et højt alkoholforbrug, men også på om de nationale udmeldinger eventuelt skal ændres og hvordan.

Sundhedsstyrelsen forventer, at dette arbejde vil blive afsluttet i 2021.

Læs rapporten her: Alkoholrelaterede helbredskonsekvenser (2020)